TIN TỨC -> HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP -> TIN CHÍNH SÁCH TIN TỨC -> HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP -> TIN CHÍNH SÁCH

Back
Định hướng phát triển thương mại điện tử tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 - 2020
Với mục tiêu đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của tỉnh, mua sắm trực tuyến trở thành hình thức mua hàng phổ biến của người tiêu dùng trong tỉnh, đặc biệt là đối với thanh niên và sinh viên; vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 - 2020 (số 44/KH-UBND ngày 14/4/2017).

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Sóc Trăng sẽ có 100% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh và 100% doanh nghiệp xuất khẩu có website riêng để quảng bá thương hiệu; 100% cán bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế và doanh nghiệp được tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn và chuyên sâu về thương mại điện tử; 80% hệ thống siêu thị, trung tâm mua sắm hiện đại chấp nhận thẻ thanh toán POS và cho phép người tiêu dùng không dùng tiền mặt khi mua hàng; 60% đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông chấp nhận thanh toán chi phí dịch vụ qua phương tiện điện tử và 30% doanh nghiệp hiện diện trên Internet quảng bá thương hiệu, sản phẩm của tỉnh.

Để Kế hoạch đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ triển khai thực hiện 4 nội dung chính là: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về thương mại điện tử; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Phát triển sản phẩm thương mại điện tử và Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động phát triên thương mại điện tử.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch được giao cho Sở Công Thương là đầu mối chủ trì, phối hợp các Sở ngành chức năng có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, nội dung chi tiết để triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2017 - 2020./.

Kim Thanh


Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh 20/04/2017
Quy định mới về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển 20/04/2017
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh 11/04/2017
Quy định mới về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 22/03/2017
Sóc Trăng ban hành Quy định mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 22/03/2017
Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu 22/03/2017
Một số điểm mới về chính sách thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 – 2020 20/02/2017
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai tầm nhìn đến năm 2030 20/02/2017
Sóc Trăng phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017 20/02/2017
Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 20/02/2017
Trang 1/2
thông báo
liên kết web