Asset Publisher Asset Publisher

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng đã ký Công văn số 652/KBST-KSC về việc báo cáo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 06 tháng năm 2018. Theo nội dung Công văn này thì kết quả...

Sóc Trăng đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

Theo Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 có đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 6 tháng cuối năm 2018, trong...

Sóc Trăng yêu cầu báo cáo hàng tuần về tiến độ thực hiện thủ tục kêu gọi đầu tư các dự án

Để nắm thông tin, chỉ đạo thực hiện nhanh một số dự án có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngày 06 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công...

Sóc Trăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2018 tiếp tục tăng 0,75%

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 6/2018 tăng 0,75% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 3,41% và so với cùng tháng năm...

Sóc Trăng có ý kiến về việc truy thu tiền thuê đất đối với 12 ha đất tại ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

Ngày 04 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 1211/UBND-KT về việc truy thu tiền thuê đất đối với 12 ha đất tại ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu. Theo nội...

Sóc Trăng có ý kiến về việc kiểm tra sửa chữa nhà vệ sinh công cộng tại các Trạm y tế, Trung tâm Y tế và các Bệnh viện

Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 1212/UBND-VX về kiểm tra sửa chữa nhà vệ sinh công cộng tại các Trạm y tế, Trung tâm Y tế và các Bệnh viện. ...

04 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Sóc Trăng được đề cử tham gia Chương trình Tôn vinh năm 2017

Vừa qua, ngày 02/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có văn bản Công văn số 1188/UBND-KT đề cử 04 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh đến Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để tham gia Chương...

Hoi Dap Hoi Dap

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất
Bao nhiêu ?
Được hỏi bởi  
Nguyễn Văn A  
ngày 29/11/2016

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm Xă hội, BHXH tự nguyện bao gồm hai chế độ: Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Từ việc thiết kế các chế độ BHXH tự nguyện, nguồn h́nh thành Quỹ BHXH tự nguyện cơ bản do người lao động đóng.

 Mức đóng hằng tháng bằng 16% mức thu nhập mà người lao động lựa chọn đóng; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%. Mức thu nhập làm cơ sở để tính đóng BHXH tự nguyện được thay đổi tùy theo khả năng của người lao động ở từng thời kỳ, nhưng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung và cao nhất bằng hai mươi tháng lương tối thiểu chung. Quỹ này được sử dụng để chi trả chế độ hưu trí và chế độ tử tuất cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện.

Trong khi Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định năm chế độ, bao gồm: chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ TNLĐ-BNN, chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Nguồn quỹ BHXH bắt buộc được h́nh thành chủ yếu do cả người sử dụng lao động và người lao động tham gia BHXH bắt buộc đóng. Quỹ này được sử dụng để chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, hưu trí và tử tuất cho người lao động tham gia BHXH bắt buộc.

Mức đóng hằng tháng của người sử dụng lao động được xác định trên cơ sở tỷ lệ phần trăm (%), quỹ tiền lương, tiền công đóng BHXH của người lao động tham gia BHXH bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động đóng bằng 3% quỹ tiền lương, tiền công vào quỹ ốm đau và thai sản; đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công vào quỹ TNLĐ-BNN; đóng bằng 11% quỹ tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất. Từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 14%.

Hằng tháng người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất, từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.

Đối với người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Luật BHXH đóng bằng 1% mức lương tối thiểu chung đối với mỗi lao động vào quỹ TNLĐ-BNN; đóng bằng 16% mức lương tối thiểu chung đối với mỗi lao động vào quỹ hưu trí và tử tuất, từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%.

Trên cơ sở mức đóng và nguồn h́nh thành các quỹ BHXH, người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, hưu trí và tử tuất; người lao động tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, người vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện, vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc th́ thời gian đóng BHXH tự nguyện không được tính hưởng chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN.

Cchc Hoidap Cchc Hoidap

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất
Bao nhiêu ?
Được hỏi bởi  
Nguyễn Văn A  
ngày 29/11/2016

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm Xă hội, BHXH tự nguyện bao gồm hai chế độ: Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Từ việc thiết kế các chế độ BHXH tự nguyện, nguồn h́nh thành Quỹ BHXH tự nguyện cơ bản do người lao động đóng.

 Mức đóng hằng tháng bằng 16% mức thu nhập mà người lao động lựa chọn đóng; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%. Mức thu nhập làm cơ sở để tính đóng BHXH tự nguyện được thay đổi tùy theo khả năng của người lao động ở từng thời kỳ, nhưng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung và cao nhất bằng hai mươi tháng lương tối thiểu chung. Quỹ này được sử dụng để chi trả chế độ hưu trí và chế độ tử tuất cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện.

Trong khi Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định năm chế độ, bao gồm: chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ TNLĐ-BNN, chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Nguồn quỹ BHXH bắt buộc được h́nh thành chủ yếu do cả người sử dụng lao động và người lao động tham gia BHXH bắt buộc đóng. Quỹ này được sử dụng để chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, hưu trí và tử tuất cho người lao động tham gia BHXH bắt buộc.

Mức đóng hằng tháng của người sử dụng lao động được xác định trên cơ sở tỷ lệ phần trăm (%), quỹ tiền lương, tiền công đóng BHXH của người lao động tham gia BHXH bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động đóng bằng 3% quỹ tiền lương, tiền công vào quỹ ốm đau và thai sản; đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công vào quỹ TNLĐ-BNN; đóng bằng 11% quỹ tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất. Từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 14%.

Hằng tháng người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất, từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.

Đối với người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Luật BHXH đóng bằng 1% mức lương tối thiểu chung đối với mỗi lao động vào quỹ TNLĐ-BNN; đóng bằng 16% mức lương tối thiểu chung đối với mỗi lao động vào quỹ hưu trí và tử tuất, từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%.

Trên cơ sở mức đóng và nguồn h́nh thành các quỹ BHXH, người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, hưu trí và tử tuất; người lao động tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, người vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện, vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc th́ thời gian đóng BHXH tự nguyện không được tính hưởng chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN.

Quản lý hỏi đáp Quản lý hỏi đáp

STT Tiêu đề Họ và tên Ngày gửi Trả lời Thao tác
1 Người lao động tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất Nguyễn Văn A 29/11/2016 OK
2 ver vweg 12/01/2017 -
3 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
4 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
5 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
6 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
7 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
8 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
9 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
10 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
11 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
12 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
13 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
14 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
15 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
16 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
17 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
18 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
19 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -
20 4111111111111111 4111111111111111 04/03/2018 -

Quản trị hỏi - Đáp Quản trị hỏi - Đáp

DANH SÁCH CÂU HỎI (Click vào từng câu hỏi để xem danh sách câu trả lời)

STT Tiêu đề Họ và tên Ngày gửi Trạng thái duyệt Trả lời Thao tác
1 Các thủ tục về việc giải thể doanh nghiệp Lê hoàng nam 02/07/2018 Chưa duyệt -
2 Đầu tư Điện gió Doanh nghiệp 11/05/2018 Đã duyệt -
3 Đề nghị xem xét kinh tế và hạ tần giao thông xã Nhơn Mỹ huyện Kế sách Phạm văn Vịnh 19/03/2018 Đã duyệt -
4 Đất đai Lê thanh tài 17/11/2017 Đã duyệt -
5 cấp giấy phép hoạt động đầu tư kinh doanh đào tạo lái xe ô tô vũ quang hải 17/11/2017 Đã duyệt -
6 Quy trình thành lập công ty TNHH Quách Thành Công 16/10/2017 Chưa duyệt -
7 hồ sơ đăng ký đại lý lữ hành nguyen son 12/09/2017 Chưa duyệt -
8 thủ tục trần sương 11/09/2017 Chưa duyệt -
9 Thủ tục khai sinh cho trẻ Kiều Thị Trang Đài 16/08/2017 Đã duyệt Đã trả lời
10 Chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH 1TV DNTN SẢN XUẤT BÁNH PÍA - LẠP XƯỞNG LƯƠNG TRÂN 05/07/2017 Đã duyệt Đã trả lời