Lấy ý kiến dự thảo văn bản Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Danh sách dự thảo còn hạn
Số thứ tự Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý Tải văn bản Góp ý
1 Về việc cho ý kiến góp ý về dự thảo quy định về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Dự thảo lần 4 2018-03-31 00:00:00.0
Gửi góp ý
Danh sách dự thảo hết hạn
Số thứ tự Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý Tải văn bản
thông báo
liên kết web