TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018
Theo Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 có đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 6 tháng cuối năm 2018, trong đó:

1. Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Rà soát, đánh giá lợi thế, tiềm năng để xây dựng các nhóm sản phẩm chủ lực của tỉnh phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, các quy trình sản xuất tiên tiến, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ. Khuyến khích phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ. Cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh. Rà soát, kiểm tra hệ thống đê bao, bờ bao; tổ chức gia cố các đoạn đê, bờ bao xung yếu thấp trũng, có nguy cơ tràn, sạt lở, vỡ đê gây thiệt hại sản xuất và ảnh hưởng môi trường dân sinh kinh tế. Đôn đốc triển khai thực hiện tích cực Chương trình xây dựng nông thôn mới.

2. Công nghiệp, thương mại, phát triển doanh nghiệp

Khẩn trương hoàn thành thủ tục triển khai nhanh các dự án điện năng lượng tái tạo theo Quy hoạch. Kêu gọi đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp. Đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp, nhà phân phối và nông dân. Thường xuyên đối thoại, kịp thời xử lý những phản ánh và kiến nghị của doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục tiếp nhận hồ sơ, trình tự thực hiện dự án đầu tư. Thực hiện xúc tiến đầu tư qua nhiều hình thức trực tiếp và gián tiếp với việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai các dự án trên địa bàn được nhanh chóng, hiệu quả. Đồng thời, khuyến khích các dự án đã đầu tư hiệu quả mở rộng quy mô, công suất đầu tư. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

3. Tài chính, đầu tư công

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý thu ngân sách, chống thất thu; tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, hạn chế tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước. Tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến việc thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh; khẩn trương hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất, tài sản công.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục, có phương án giải ngân, phấn đấu đến ngày 31/12/2018 giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2017 kéo dài sang năm 2018, đến 31/01/2019 giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2018 được giao. Tăng cường phối hợp quản lý, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền của đơn vị. Quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư, chống tham nhũng, lãng phí.

4. Văn hóa - xã hội

Tập trung giải quyết các bất cập, tồn tại, nhất là vệ sinh trường học, bạo lực học đường. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống và văn hóa ứng xử cho học sinh; tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn trước cổng trường. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ về giáo dục đào tạo cho các địa bàn khó khăn.

Theo dõi diễn biến tình hình, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình bệnh truyền nhiễm. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, chính sách mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra đi đôi với tuyên truyền, khuyến cáo về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách đối với người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; đẩy mạnh tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hợp đồng lao động cho người lao động. Phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại, đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em./.

Kỳ Quang

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng yêu cầu báo cáo hàng tuần về tiến độ thực hiện thủ tục kêu gọi đầu tư các dự án 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Xây dựng đường đal kênh Thanh Niên khóm 4, phường 5, thành phố Sóc Trăng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2018 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trùng tu chánh điện Chùa Pôthi Phdôt, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cống Cầu Sắt và trang bị 02 bộ phai sự cố cống Số 05 và Số 06 (thị xã Vĩnh Châu), tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Bồi trúc các đoạn thấp, trũng thuộc đê bao Tả, Hữu Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung) tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2018 tiếp tục tăng 0,75% 13/07/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc truy thu tiền thuê đất đối với 12 ha đất tại ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu 13/07/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc kiểm tra sửa chữa nhà vệ sinh công cộng tại các Trạm y tế, Trung tâm Y tế và các Bệnh viện 13/07/2018
04 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Sóc Trăng được đề cử tham gia Chương trình Tôn vinh năm 2017 07/07/2018
Sóc Trăng triển khai một số nội dungliên quan đến đấu giá khu đất Phân trường Phú Lợi 07/07/2018
Trang 1/13
thông báo
liên kết web