TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 12 tháng năm 2018, tỉnh Sóc Trăng
Ngày 05 tháng 01 năm 2019, Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng đã ký Công văn số 14/KBST-KSC về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư 12 tháng năm 2018. Theo nội dung Công văn này thì:
Một là, về Kế hoạch vốn năm 2018: Được giao 3.668.215 triệu đồng, cao hơn năm 2017 là 892.225 triệu đồng, tăng 32,1%. Tổng số vốn đã giải ngân là 2.384.571 triệu đồng, cao hơn năm 2017 là 513.627 triệu đồng, tăng 27,5%.
Hai là, về kết quả giải ngân năm 2018: Tính đến ngày 31/12/2018 tổng giải ngân các nguồn, các cấp ngân sách là 3.172.541 triệu đồng, đạt 69,4% kế hoạch vốn giao. Trong đó, nhiều nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân đạt cao như: Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu giải ngân là 314.636 triệu đồng, đạt 81,7% kế hoạch; ngân sách Trung ương thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng (theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) giải ngân là 170.996 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,5% kế hoạch; các nguồn vốn phân cấp ngân sách, huyện, thị xã, thành phố quản lý giải ngân 1.171.756 triệu đồng, đạt tỷ lệ 92,2% kế hoạch. Bên cạnh đó, vẫn còn một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân đạt thấp như: Nguồn vốn ngoài nước ODA tỉnh quản lý giải ngân 126.248 triệu đồng, đạt 35,0% kế hoạch; nguồn xổ số kiến thiết giải ngân 244.579 triệu đồng, đạt 42,3% kế hoạch; nguồn trái phiếu Chính phủ giải ngân 144.887 triệu đồng, đạt 25,8% kế hoạch,…
Nhìn chung tỷ lệ giải ngân các dự án không đồng đều, một số dự án có tỷ lệ giải ngân đạt cao, một số dự án có số vốn được giao lớn nhưng tỷ lệ giải ngân đạt thấp, nhiều dự án đến nay chưa có giá trị giải ngân, có 20/82 dự án tỉnh quản lý có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 40%.
Thời gian giải ngân của kế hoạch năm 2018 được thực hiện đến hết ngày 31/01/2019 cho khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành được nghiệm thu từ ngày 31/12/2018 trở về trước (Kho bạc đã có thông báo gửi đến các chủ dự án). Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 đạt tỷ lệ cao, đề nghị các chủ dự án khẩn trương tập hợp hồ sơ, chứng từ thanh toán chuyển sang Kho bạc để sớm giải ngân.
Đối với Kế hoạch năm 2019: Cần phối hợp ngay để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân ngay từ những tháng đầu năm, tránh áp lực giải ngân trong những tháng cuối năm.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các chủ đầu tư, ban Quản lý dự án phối hợp với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để tháo gỡ, xử lý kịp thời./.
Tập tin đính kèm
Hoàng Thọ

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt Phương án Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 17/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 17/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 17/01/2019
Sóc Trăng bổ sung Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 17/01/2019
Một số điểm mới quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 17/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Đề án “Phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp bằng tem điện tử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2021” 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công với các Sở, ngành tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà nước năm 2019 12/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Trang 1/8
thông báo
liên kết web