TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng triển khai đầu tư một số công trình trên địa bàn
Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 1646/UBND-XD về việc triển khai một số công trình trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung Công văn này thì Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có ý kiến như sau:

Thứ nhất là, di dời Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Mỹ Xuyên:

i) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố Sóc Trăng lấy ý kiến của các đồng chí Lão thành cách mạng và thân nhân gia đình liệt sỹ về di dời Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, trong đó xem xét phương án không tiếp tục chôn cấp mới mộ từ trần tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, mà di dời về chôn cất tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Mỹ Xuyên, sau đó phân tích, đề xuất phương án cụ thể, báo cáo UBND tỉnh. Đối với Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh sẽ sửa chữa, chỉnh trang theo quy mô hiện trạng nhằm đảm bảo tính trang nghiêm.

ii) UBND huyện Mỹ Xuyên có trách nhiệm lấy ý kiến thân nhân gia đình liệt sỹ đối với việc di dời nghĩa trang huyện về địa điểm mới, sau đó báo cáo cụ thể thuận lợi, khó khăn, thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình UBND tỉnh.

Thứ hai là, vị trí xây dựng Tượng đài Lương Định Của: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp UBND thành phố Sóc Trăng lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về vị trí xây dựng Tượng đài nêu trên, sau đó tổng hợp và đề xuất các phương án cụ thể, trong đó nêu phương án chọn, báo cáo UBND tỉnh.

Thứ ba là, về xây dựng Khu căn cứ chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh: Giao UBND huyện Mỹ Xuyên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh căn cứ Luật Đất đai để đề xuất phương án thu hồi đất cho phù hợp, trình UBND tỉnh./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt đề cương Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030 20/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 20/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 20/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2019 - 2020 20/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2020 20/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp 20/01/2019
Một số phương hướng, nhiệm vụ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước năm 2019, tỉnh Sóc Trăng 20/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 17/01/2019
Chương trình công tác giảm nghèo năm 2019, tỉnh Sóc Trăng 17/01/2019
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 12 tháng năm 2018, tỉnh Sóc Trăng 17/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Phương án Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 17/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 17/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 17/01/2019
Sóc Trăng bổ sung Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 17/01/2019
Một số điểm mới quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 17/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Đề án “Phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp bằng tem điện tử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2021” 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công với các Sở, ngành tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 12/01/2019
Trang 1/10
thông báo
liên kết web