TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng triển khai đầu tư một số công trình trên địa bàn
Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 1646/UBND-XD về việc triển khai một số công trình trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung Công văn này thì Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có ý kiến như sau:

Thứ nhất là, di dời Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Mỹ Xuyên:

i) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố Sóc Trăng lấy ý kiến của các đồng chí Lão thành cách mạng và thân nhân gia đình liệt sỹ về di dời Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, trong đó xem xét phương án không tiếp tục chôn cấp mới mộ từ trần tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, mà di dời về chôn cất tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Mỹ Xuyên, sau đó phân tích, đề xuất phương án cụ thể, báo cáo UBND tỉnh. Đối với Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh sẽ sửa chữa, chỉnh trang theo quy mô hiện trạng nhằm đảm bảo tính trang nghiêm.

ii) UBND huyện Mỹ Xuyên có trách nhiệm lấy ý kiến thân nhân gia đình liệt sỹ đối với việc di dời nghĩa trang huyện về địa điểm mới, sau đó báo cáo cụ thể thuận lợi, khó khăn, thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình UBND tỉnh.

Thứ hai là, vị trí xây dựng Tượng đài Lương Định Của: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp UBND thành phố Sóc Trăng lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về vị trí xây dựng Tượng đài nêu trên, sau đó tổng hợp và đề xuất các phương án cụ thể, trong đó nêu phương án chọn, báo cáo UBND tỉnh.

Thứ ba là, về xây dựng Khu căn cứ chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh: Giao UBND huyện Mỹ Xuyên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh căn cứ Luật Đất đai để đề xuất phương án thu hồi đất cho phù hợp, trình UBND tỉnh./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng quyết định thu hồi 12 ha đất đã cho Doanh nghiệp tư nhân Nuôi trồng thủy sản Mỹ Thanh thuê 30/09/2018
Sóc Trăng quyết định cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng thuê 24.658,6 m2 đất để thực hiện dự án vườn ươm và vườn ươm giống cây trồng 30/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai đối với mối số loại hình thiên tai thường xuất hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 30/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Dịch vụ, Thể dục thể thao thành phố Sóc Trăng 30/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị 30/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Phường 2 30/09/2018
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể: Tặng 45 bộ máy vi tính cho các trường THCS trong tỉnh Sóc Trăng 28/09/2018
Cần tháo gỡ khó khăn để một số đơn vị sự nghiệp công lập mở rộng sản xuất kinh doanh 28/09/2018
Thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện dự án nhà máy bia 28/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân được giao đất trong khu tái định cư Khu công nghiệp Trần Đề 26/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Tiểu dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản huyện Trần Đề thuộc dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, tỉnh Sóc Trăng 26/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Tiểu dự án nâng cấp Bến cá Mỏ Ó thuộc dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, tỉnh Sóc Trăng 26/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Cù Lao Dung giai đoạn 2019 - 2020 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 26/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cống ông Ướng, cống Chùa Mới, cống Sáu Lái, cống Thuận Hòa, cống Số 8, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 26/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét rạch Bắc Chết và kênh cặp Tỉnh lộ 9, huyện Long Phú 26/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hoàn thiện Cảng cá Trần Đề (gói 4), tỉnh Sóc Trăng 26/09/2018
Sóc Trăng công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 26/09/2018
Sóc Trăng chấp thuận nhà đầu tư Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ thực hiện Dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu số 28 26/09/2018
Sóc Trăng chấn chỉnh việc tham gia ý kiến thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư 26/09/2018
Sóc Trăng bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) nguồn ngân sách Trung ương trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2017 cho các dự án đã giải ngân từ năm 2016 trở về trước 26/09/2018
Trang 1/4
thông báo
liên kết web