TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng quyết định cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng thuê 24.658,6 m2 đất để thực hiện dự án vườn ươm và vườn ươm giống cây trồng
Ngày 12 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1668/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng thuê 24.658,6 m2 đất để thực hiện dự án vườn ươm và vườn ươm giống cây trồng.

Theo nội dung của Quyết định này thì UBND tỉnh Sóc Trăng cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng thuê 24.658,6 m2 đất (đã trừ 214,6 m2 đất thuộc hành lang an toàn đường Bạch Đằng), thuộc thửa đất số 133, tờ bản đồ số 24, tọa lạc tại đường Bạch Đằng, phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng để thực hiện dự án vườn ươm và vườn ươm giống cây trồng với loại đất, thời hạn, hình thức thuê đất và giá đất, tiền thuê đất phải nộp như sau:

i) Về loại đất: Đất nông nghiệp khác (NKH).

ii) Thời hạn cho thuê đất: 49 năm.

iii) Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

iv) Giá đất, tiền thuê đất phải nộp: Áp dụng theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

Một là, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

i) Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao đất trên thực địa, ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

ii) Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng sau khi đơn vị hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

iii) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Hai là, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc thu tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng theo quy định hiện hành./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai đối với mối số loại hình thiên tai thường xuất hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 30/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Dịch vụ, Thể dục thể thao thành phố Sóc Trăng 30/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị 30/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Phường 2 30/09/2018
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể: Tặng 45 bộ máy vi tính cho các trường THCS trong tỉnh Sóc Trăng 28/09/2018
Cần tháo gỡ khó khăn để một số đơn vị sự nghiệp công lập mở rộng sản xuất kinh doanh 28/09/2018
Thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện dự án nhà máy bia 28/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân được giao đất trong khu tái định cư Khu công nghiệp Trần Đề 26/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Tiểu dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản huyện Trần Đề thuộc dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, tỉnh Sóc Trăng 26/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Tiểu dự án nâng cấp Bến cá Mỏ Ó thuộc dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, tỉnh Sóc Trăng 26/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Cù Lao Dung giai đoạn 2019 - 2020 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 26/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cống ông Ướng, cống Chùa Mới, cống Sáu Lái, cống Thuận Hòa, cống Số 8, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 26/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét rạch Bắc Chết và kênh cặp Tỉnh lộ 9, huyện Long Phú 26/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hoàn thiện Cảng cá Trần Đề (gói 4), tỉnh Sóc Trăng 26/09/2018
Sóc Trăng công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 26/09/2018
Sóc Trăng chấp thuận nhà đầu tư Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ thực hiện Dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu số 28 26/09/2018
Sóc Trăng chấn chỉnh việc tham gia ý kiến thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư 26/09/2018
Sóc Trăng bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) nguồn ngân sách Trung ương trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2017 cho các dự án đã giải ngân từ năm 2016 trở về trước 26/09/2018
Sóc Trăng ban hành Quy định đơn giá tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực đất đai 26/09/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 26/09/2018
Trang 1/4
thông báo
liên kết web