TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035
Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 3470/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035.
Theo nội dung của Quyết định này thì phạm vi và ranh giới lập quy hoạch:
Một là, về ranh giới: Trên phạm vi toàn thị xã Vĩnh Châu, ranh giới cụ thể như sau:
i) Phía Bắc giáp với sông Cổ Cò, sông Mỹ Thanh và tỉnh Bạc Liêu.
ii) Phía Nam giáp với biển Đông.
iii) Phía Đông giáp với biển Đông.
iv) Phía Tây giáp với tỉnh Bạc Liêu.
Hai là, về phạm vi nghiên cứu trực tiếp: Trên phạm vi diện tích khoảng 3.046 ha, bao gồm phần đất thuộc phường 1 có diện tích khoảng 727,43 ha, phần đất thuộc phường 2 có diện tích khoảng 685,53 ha, phần đất thuộc phường Vĩnh Phước có diện tích khoảng 1.117,04 ha và phần đất thuộc phường Khánh Hòa có diện tích khoảng 516 ha, với tứ cận như sau:
i) Phía Bắc giáp phường Vĩnh Phước, phường 1, phường Khánh Hòa và phường 2.
ii) Phía Nam giáp biển Đông.
iii) Phía Đông giáp phường Khánh Hòa và phường 2.
iv) Phía Tây giáp phường Vĩnh Phước và phường Khánh Hòa.
Nội dung văn bản nêu trên cũng nêu rõ về tính chất, chức năng của đô thị: Thị xã Vĩnh Châu là đô thị nằm trên trục hành lang kinh tế kỹ thuật đô thị Nam Sông Hậu, có những tính chất như sau:
i) Là đô thị thương mại, công nghiệp, dịch vụ, du lịch sinh thái cảnh quan, nông, lâm, ngư nghiệp và các thành phần kinh tế thu lợi từ biển.
ii) Giữ vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và an ninh quốc phòng của tỉnh.
iii) Là đô thị trung tâm vùng kinh tế động lực ven biển của tỉnh Sóc Trăng./.
Tập tin đính kèm
Hoàng Thọ

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt Đề án “Phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp bằng tem điện tử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2021” 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công với các Sở, ngành tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà nước năm 2019 12/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã Ngọc Tố - Ngọc Đông (Đường huyện 51, 55), huyện Mỹ Xuyên 12/01/2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2019 12/01/2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về đào tạo nghề năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh 12/01/2019
Sóc Trăng công nhận thêm 3 xã địa chuẩn nông thôn mới 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Trần Đề giai đoạn 2019 - 2020 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 12/01/2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý 12/01/2019
Trang 1/8
thông báo
liên kết web