TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng phê duyệt Đề án “Phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp bằng tem điện tử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2021”
Với mục tiêu nhằm góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm nông nghiệp, áp dụng truy xuất điện tử nhằm nắm được thông tin quy trình sản xuất và nguồn gốc sản phẩm. Xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Sóc Trăng thông qua đổi mới tổ chức sản xuất và phương thức quản lý an toàn thực phẩm nông nghiệp theo Luật An toàn thực phẩm.
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 3547/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp bằng tem điện tử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2021”. Địa điểm thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 – 2021, xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn và dán tem điện tử truy xuất nguồn gốc.
Nội dung của Quyết định này cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể như sau:
Một là, nghiên cứu và áp dụng các cơ chế chính sách, quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn được ban hành đầy đủ, phù hợp tình hình thực tế trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Hai là, xây dựng 35 chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn, tập trung trên các nhóm sản phẩm chủ lực (rau, trái cây, thịt, thủy sản,…) trên địa bàn huyện/thị xã/thành phố và có định hướng đảm bảo liên kết tiêu thụ cho sản phẩm trong chuỗi.
Ba là, có 100% các tác nhân trong chuỗi đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Các tác nhân tham gia áp dụng các quy phạm thực hành sản xuất tốt (VietGAP, GlobalGAP, HACCP, Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm,…) phù hợp từng loại sản phẩm cụ thể, đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn nội địa và xuất khẩu.
Bốn là, có 100% các sản phẩm trong chuỗi sau khi xác nhận áp dụng hệ thống truy xuất điện tử được hỗ trợ tem/nhãn (mã vạch hoặc QR code); qua đó, truy xuất và cung cấp cho người dùng thông tin minh bạch và rõ ràng nhất về thông tin trong suốt quy trình sản xuất sản phẩm cũng như đánh giá của cộng đồng về chất lượng sản phẩm.
Năm là, hỗ trợ 22 quầy cung cấp sản phẩm an toàn có dán tem điện tử trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án; xây dựng kế hoạch hàng năm, đề xuất các chủ trương, chính sách để thực hiện Đề án đạt hiệu quả cao nhất./.
Tập tin đính kèm
Hoàng Thọ

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công với các Sở, ngành tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà nước năm 2019 12/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã Ngọc Tố - Ngọc Đông (Đường huyện 51, 55), huyện Mỹ Xuyên 12/01/2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2019 12/01/2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về đào tạo nghề năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh 12/01/2019
Sóc Trăng công nhận thêm 3 xã địa chuẩn nông thôn mới 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Trần Đề giai đoạn 2019 - 2020 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 12/01/2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý 12/01/2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 12/01/2019
Trang 1/8
thông báo
liên kết web