TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Cần tháo gỡ khó khăn để một số đơn vị sự nghiệp công lập mở rộng sản xuất kinh doanh
Sáng ngày 25/9, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với  UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Thành Trí - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành.

  Hiện  nay, trên địa bàn tỉnh có 672 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 36 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, 94 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, 542 đơn vị do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Theo báo cáo của UBND tỉnh, thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập giúp các đơn vị thực hiện có hiệu quả các nguồn kinh phí, có sự công khai, minh bạch về hoạt động của đơn vị. Các đơn vị sự nghiệp công lập đã tiết kiệm được 1.086 biên chế và 70 chỉ tiêu hợp đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh vẫn chưa có đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thực hiện tự chủ ở mức đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư. Tỉnh đang rà soát lại các đơn vị sự nghiệp để có lộ trình nâng lên mức đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư hoặc chuyển sang công ty cổ phần. 

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Văn Mẫn phát biểu tại buổi làm việc

      Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát cho biết, qua giám sát thực tế ở nhiều địa phương và sở ngành còn gặp khó khăn trong thực hiện cơ chế tự chủ, một số địa phương chưa có hoạt động tăng nguồn thu. Đồng chí Lê Thành Trí cũng đề nghị lãnh đạo sở ngành báo cáo thêm về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tại đơn vị trong thời gian qua và đề xuất tháo gỡ những khó khăn đang gặp phải.

      Đồng chí Lâm Văn Mẫn cho biết, qua buổi làm việc với UBND tỉnh đã làm rõ nhiều vấn đề của các ngành và những vấn đề thực tế ở địa phương đã giám sát. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh chỉ đạo ở cơ sở thực hiện tốt hơn cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Qua giám sát, đoàn cũng nhận thấy còn nhiều đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp huyện và cả cấp tỉnh còn muốn duy trì việc nhà nước đảm bảo 100%. Vấn đề này cần phải được tuyên truyền thông suốt nhận thức trong đội ngũ cán bộ ở các đơn vị. Ngoài ra, các sở ngành liên quan cần giúp một số đơn vị sự nghiệp công lập tháo gỡ khó khăn để mở rộng sản xuất kinh doanh theo mong muốn. Đồng chí Lâm Văn Mẫn đề nghị đơn vị liên quan cần hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc tổ chức bộ máy biên chế, đảm bảo tinh gọn hiệu quả, năng động và hiệu quả trong khai thác nguồn thu.

Thiện Hải

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt đề cương Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030 20/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 20/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 20/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2019 - 2020 20/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2020 20/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp 20/01/2019
Một số phương hướng, nhiệm vụ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước năm 2019, tỉnh Sóc Trăng 20/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 17/01/2019
Chương trình công tác giảm nghèo năm 2019, tỉnh Sóc Trăng 17/01/2019
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 12 tháng năm 2018, tỉnh Sóc Trăng 17/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Phương án Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 17/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 17/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 17/01/2019
Sóc Trăng bổ sung Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 17/01/2019
Một số điểm mới quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 17/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Đề án “Phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp bằng tem điện tử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2021” 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công với các Sở, ngành tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 12/01/2019
Trang 1/10
thông báo
liên kết web