TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Cần tháo gỡ khó khăn để một số đơn vị sự nghiệp công lập mở rộng sản xuất kinh doanh
Sáng ngày 25/9, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với  UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Thành Trí - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành.

  Hiện  nay, trên địa bàn tỉnh có 672 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 36 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, 94 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, 542 đơn vị do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Theo báo cáo của UBND tỉnh, thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập giúp các đơn vị thực hiện có hiệu quả các nguồn kinh phí, có sự công khai, minh bạch về hoạt động của đơn vị. Các đơn vị sự nghiệp công lập đã tiết kiệm được 1.086 biên chế và 70 chỉ tiêu hợp đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh vẫn chưa có đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thực hiện tự chủ ở mức đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư. Tỉnh đang rà soát lại các đơn vị sự nghiệp để có lộ trình nâng lên mức đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư hoặc chuyển sang công ty cổ phần. 

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Văn Mẫn phát biểu tại buổi làm việc

      Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát cho biết, qua giám sát thực tế ở nhiều địa phương và sở ngành còn gặp khó khăn trong thực hiện cơ chế tự chủ, một số địa phương chưa có hoạt động tăng nguồn thu. Đồng chí Lê Thành Trí cũng đề nghị lãnh đạo sở ngành báo cáo thêm về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tại đơn vị trong thời gian qua và đề xuất tháo gỡ những khó khăn đang gặp phải.

      Đồng chí Lâm Văn Mẫn cho biết, qua buổi làm việc với UBND tỉnh đã làm rõ nhiều vấn đề của các ngành và những vấn đề thực tế ở địa phương đã giám sát. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh chỉ đạo ở cơ sở thực hiện tốt hơn cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Qua giám sát, đoàn cũng nhận thấy còn nhiều đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp huyện và cả cấp tỉnh còn muốn duy trì việc nhà nước đảm bảo 100%. Vấn đề này cần phải được tuyên truyền thông suốt nhận thức trong đội ngũ cán bộ ở các đơn vị. Ngoài ra, các sở ngành liên quan cần giúp một số đơn vị sự nghiệp công lập tháo gỡ khó khăn để mở rộng sản xuất kinh doanh theo mong muốn. Đồng chí Lâm Văn Mẫn đề nghị đơn vị liên quan cần hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc tổ chức bộ máy biên chế, đảm bảo tinh gọn hiệu quả, năng động và hiệu quả trong khai thác nguồn thu.

Thiện Hải

Các tin liên quan Ngày đăng
Thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện dự án nhà máy bia 28/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân được giao đất trong khu tái định cư Khu công nghiệp Trần Đề 26/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Tiểu dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản huyện Trần Đề thuộc dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, tỉnh Sóc Trăng 26/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Tiểu dự án nâng cấp Bến cá Mỏ Ó thuộc dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, tỉnh Sóc Trăng 26/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Cù Lao Dung giai đoạn 2019 - 2020 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 26/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cống ông Ướng, cống Chùa Mới, cống Sáu Lái, cống Thuận Hòa, cống Số 8, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 26/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét rạch Bắc Chết và kênh cặp Tỉnh lộ 9, huyện Long Phú 26/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hoàn thiện Cảng cá Trần Đề (gói 4), tỉnh Sóc Trăng 26/09/2018
Sóc Trăng công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 26/09/2018
Sóc Trăng chấp thuận nhà đầu tư Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ thực hiện Dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu số 28 26/09/2018
Sóc Trăng chấn chỉnh việc tham gia ý kiến thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư 26/09/2018
Sóc Trăng bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) nguồn ngân sách Trung ương trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2017 cho các dự án đã giải ngân từ năm 2016 trở về trước 26/09/2018
Sóc Trăng ban hành Quy định đơn giá tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực đất đai 26/09/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 26/09/2018
Một số nhiệm vụ, giải pháp về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 26/09/2018
Một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 26/09/2018
Một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục xây dựng và phát triển giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Sóc Trăng 26/09/2018
Một số nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 26/09/2018
Thông báo về việc tuyển dụng vị trí việc làm lái xe cơ quan thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, năm 2018 18/09/2018
Sóc Trăng thành lập Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 2 12/09/2018
Trang 1/4
thông báo
liên kết web