TIN TỨC -> HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP -> TIN CHÍNH SÁCH TIN TỨC -> HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP -> TIN CHÍNH SÁCH

חזרה
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai tầm nhìn đến năm 2030
Nhằm đảm bảo hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phát triển phù hợp các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; góp phần đảm bảo vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, vừa qua, ngày 28/12/2016, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 3200/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, trong giai đoạn 2016 – 2020: Tỉnh sẽ phát triển thêm 114 của hàng kinh doanh LPG chai; 05 trạm nạp LPG vào phương tiện giao thông; 04 trạm nạp LPG vào chai có kho; đảm bảo 100% các cơ sở kinh doanh LPG đạt tiêu chuẩn về điều kiện kinh doanh. Trong giai đoạn 2021 – 2025, phát triển thêm 141 cửa hàng kinh doanh LPG; 12 trạm nạp LPG vào phương tiện giao thông; 05 trạm LPG vào chai có kho; tiếp tục duy trì 100% các cơ sở kinh doanh LPG đạt tiêu chuẩn về điều kiện kinh doanh. Trong giai đoạn 2026 – 2030, phát triển các trạm cấp LPG kết hợp với khí thiên nhiên (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Về quy hoạch các trạm nạp LPG vào phương tiện giao thông: Dự kiến đến năm 2020, tỉnh phát triển 05 trạm nạp LPG vào phương tiện giao thông (01 tại cửa hàng xăng dầu tại trung tâm thành phố Sóc Trăng; 01 tại cửa hàng xăng dầu trên Quốc lộ 1A, vùng ven thành phố Sóc Trăng; 01 tại cửa hàng xăng dầu tại trung tâm thị xã Vĩnh Châu; 01 tại cửa hàng xăng dầu ở đoạn giao nhau giữa Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp và Quốc lộ 61B, thị xã Ngã Năm; 01 tại cửa hàng xăng dầu trên Quốc lộ Nam sông Hậu, huyện Kế Sách).

Từ năm 2021 - 2025, phát triển thêm trạm nạp LPG vào phương tiện giao thông tại các thị xã, thị trấn có khu, cụm công nghiệp, có quốc lộ chạy qua (các huyện Châu Thành, Mỹ Tú, Trần Đề, Thạnh Trị, Long Phú và thị xã Ngã Năm, Vĩnh Châu). Từ năm 2026 – 2030, tỉnh quy hoạch phát triển trạm nạp LPG vào phương tiện giao thông tại các tuyến đường tỉnh khác hoặc thị trấn trung tâm các huyện còn lại. Đồng thời, xem xét quy hoạch phát triển thêm trạm nạp LPG vào phương tiện giao thông thủy tại các tuyến đường thủy trên địa bàn tỉnh.

Về quy hoạch các trạm nạp LPG vào chai có kho, trong giai đoạn 2016 – 2020, quy hoạch phát triển 01 trạm nạp LPG vào chai có kho tại các huyện Mỹ Xuyên, Châu Thành, Long Phú và thị xã Vĩnh Châu. Từ năm 2021 – 2025, quy hoạch phát triển 01 trạm nạp LPG vào chai có kho tại các huyện Kế Sách, Trần Đề, Cù Lao Dung và thị xã Ngã Năm. Trong giai đoạn 2026 – 2030, sẽ nâng cấp các trạm nạp LPG vào chai có kho hiện có hoặc đầu tư các trạm nạp LPG vào chai có kho tại các khu, cụm công nghiệp ở những địa phương còn lại./.

Kim Thanh

thông báo
liên kết web