TIN TỨC -> HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP -> TIN CHÍNH SÁCH TIN TỨC -> HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP -> TIN CHÍNH SÁCH

חזרה
Quy định mới về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
Ngày 04/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển (gồm: cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu neo đậu, khu chuyển tải, cảng dầu khí ngoài khơi).

Theo đó, các tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác cảng biển phải đáp ứng các điều kiện sau:

Một là, doanh nghiệp cảng phải được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp cảng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia kinh doanh dịch vụ bốc dỡ hàng hóa thì phải thành lập công ty liên doanh theo tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài do Nhà nước quy định.

Hai là, tổ chức/cá nhân phải đáp ứng điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực. Phải có bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển; có bộ phận quản lý an ninh hàng hải theo quy định; có bộ phận hoặc người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định. Người phụ trách bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển phải tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành hàng hải, kinh tế hoặc thương mại và có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, khai thác cảng biển 05 năm trở lên; cán bộ an ninh cảng biển được đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phù hợp với Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng; người phụ trách về an toàn, vệ sinh lao động của cảng biển phải được đào tạo, tập huấn và được cấp chứng nhận về phòng chống cháy, chữa cháy; an toàn vệ sinh lao động theo quy định.

Ba là, phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị (như kho, bãi, trang thiết bị cần thiết phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với cảng biển; có đầy đủ các trang thiết bị bốc xếp, thiết bị chuyên dùng, phương tiện vận chuyển và các trang thiết bị cần thiết khác đáp ứng yêu cầu của hoạt động bốc, dỡ hàng hóa và phù hợp với công năng, mục đích hoạt động của cảng biển đã được công bố).

Ngoài ra, phải đáp ứng các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ; điều kiện về bảo vệ môi trường (cụ thể như có đủ các phương tiện tiếp nhận, thu hồi các chất thải từ tàu thuyền khi hoạt động tại cảng biển để xử lý theo quy định; có đủ các hồ sơ về bảo vệ môi trường đối với cảng biển đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo có đầy đủ nhân lực, hệ thống, công trình, thiết bị quản lý và xử lý chất thải phát sinh tại khu vực cảng biển theo quy định của Luật bảo vệ môi trường).

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017./.

Kim Thanh


Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh 11/04/2017
Quy định mới về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 22/03/2017
Sóc Trăng ban hành Quy định mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 22/03/2017
Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu 22/03/2017
Một số điểm mới về chính sách thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 – 2020 20/02/2017
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai tầm nhìn đến năm 2030 20/02/2017
Sóc Trăng phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017 20/02/2017
Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 20/02/2017
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong và ngoài nước 21/12/2016
Tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh một số nội dung trong Đề án Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Sóc Trăng 21/12/2016
Trang 1/2
thông báo
liên kết web