GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3822118

Phòng Khoa giáo, Văn xã có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và phát triển ngành khối khoa giáo, văn xã; tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch ngành phụ trách.

Phòng Khoa giáo, Văn xã có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp, tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển thuộc các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc và Khối Đoàn thể.

2. Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc khối Khoa giáo, văn xã; phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc khối khoa giáo, văn xã; tham gia ý kiến về chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành thuộc khối khoa giáo, văn xã.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch  khối khoa giáo, văn xã và các báo cáo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

6. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đầu tư thuộc khối khoa giáo, văn xã.

thông báo

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thì tình hình phát...

Tình hình hoạt động và vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Theo Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về Tình hình hoạt động và vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng...

Sóc Trăng triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng vào tháng 6/2018

Ngày 27 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 1372/UBND-TH về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng vào tháng...

Sóc Trăng phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách

Ngày 08 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1944/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc...

Sóc Trăng đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí...

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

חזרה
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cống Cầu Sắt và trang bị 02 bộ phai sự cố cống Số 05 và Số 06 (thị xã Vĩnh Châu), tỉnh Sóc Trăng
Với mục tiêu sửa chữa cống nhằm chủ động điều tiết nguồn nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho khoảng 1.900 ha trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.

Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1581/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cống Cầu Sắt và trang bị 02 bộ phai sự cố cống Số 05 và Số 06 (thị xã Vĩnh Châu), tỉnh Sóc Trăng. Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng. Địa điểm xây dựng tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Thời gian thực hiện dự án năm 2018.

Tổng mức đầu tư là 1,301 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi và cấp bù do miễn thu thủy lợi phí,

Nội dung và quy mô đầu tư như sau:

Một là, cống Cầu sắt:

i) Thay mới cánh cửa phẳng khoang giữa bằng thép SUS-304.

ii) Trang bị mô tơ điện vận hành cống.

iii) Làm mới cầu thang bằng thép CT3, sơn cầu thang thép (sơn 3 nước).

Hai là, cống số 05 và số 06:

i) Lam mới bộ phai sự cố gồm 09 tấm phai/1 cống x 2 cống; vật liệu bằng thép SUS-304, kích thước mỗi tấm phai (2,33 m x 0,5 m x 0,2 m).

ii) Chôn bu lông inox (20 x 200) đầu tường 144 con (72 con x 2 cống).

iii) Làm mới dàn nâng hạ phai làm bằng thép SUS-304 cho cống số 06.

iv) Làm mới một nhà che phai thép tại cống số 06: Kích thước (3,6 m x 3,6 m) nền tráng xi măng; móng, đà, cột bằng bê tông cốt thép; vách bằng tấm Duraflex dày 10 mm, đố vách bằng gỗ dầu; mái lợp tấm Fibro xi măng, kèo bê tông cốt thép, xà gồ bằng gỗ dầu; cửa đi làm bằng tấm Duraflex dày 10 mm, đố cửa bằng gỗ dầu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho chủ đầu tư như sau:

Một là, khối lượng thực hiện phải được nghiệm thu và thanh quyết toán cụ thể theo quy định.

Hai là, quá trình thực hiện phải tuân thủ theo quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

חזרה
שגיאה
לא ניתן למצוא את הנכס.
liên kết web