thông báo

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Khẩn trương giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp

STO - Đó là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp mặt đối thoại doanh nghiệp đầu năm 2018 được tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy vào chiều ngày 5-3 ác đồng chí: Huỳnh Văn Sum – Phó...

Nghiệm thu tài trợ máy đóng túi hút chân không và hệ thống tồn trữ lúa bằng silo cho doanh nghiệp

Vào chiều ngày 02/3/2018, lãnh đạo và các cán bộ có liên quan của Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng đã có chuyến đi thực tế tại DNTN Hồ Quang Trí và DTNT Châu Hưng để nghiệm thu...

Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Ottawa làm việc tại Sóc Trăng

Trong ngày 01/03/2018, ông Tom Bùi (Bùi Đinh Trung Hiếu) - Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Ottawa (Canada) và bà Nguyễn Hoài Châu - Cán bộ phát triển cao cấp của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam...

Bảo vệ kế hoạch kinh doanh và đề xuất vốn hạt giống

Qua cuộc thi "Tuyển chọn ý tưởng khởi nghiệp năm 2017" được thực hiện thông qua sự phối hợp giữa Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng và Tỉnh đoàn Sóc Trăng, 05 nhóm có ý tưởng khởi...

Sóc Trăng tạm ứng kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để chi lương và hoạt động năm 2018

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 561/QĐ-UBND về việc tạm ứng kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng để chi lương và hoạt động...

Sóc Trăng phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018

Với mục đích, yêu cầu nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận,...

Sóc Trăng phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư khu công nghiệp Trần Đề

Với mục tiêu tạo môi trường sống ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho 90 hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án Khu công nghiệp Trần Đề. Ngày 28 tháng 02 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc...

Sóc Trăng cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe ô tô Hưng Thịnh

Ngày 07 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 545/QĐ-UBND về việc phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe ô tô Hưng Thịnh. Theo nội...

Sóc Trăng có ý kiến đối với việc khảo sát, thực hiện các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 378/UBND-TH về việc khảo sát, thực hiện các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo nội dung Công văn này thì...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số”

Với mục đích, yêu cầu tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt, bảo đảm cho các em có kỹ năng cơ bản trong việc...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch đào tạo nghề năm 2018

Với mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên,...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018

Với mục đích, yêu cầu tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ; nêu cao tinh thần trách nhiệm...

Sóc Trăng ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2018

Năm 2018 là năm thứ hai của thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước giai đoạn 2017 – 2020 và là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển...

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Khẩn trương giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp

STO - Đó là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp mặt đối thoại doanh nghiệp đầu năm 2018 được tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy vào chiều ngày 5-3 ác đồng chí: Huỳnh Văn Sum – Phó...

Nghiệm thu tài trợ máy đóng túi hút chân không và hệ thống tồn trữ lúa bằng silo cho doanh nghiệp

Vào chiều ngày 02/3/2018, lãnh đạo và các cán bộ có liên quan của Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng đã có chuyến đi thực tế tại DNTN Hồ Quang Trí và DTNT Châu Hưng để nghiệm thu...

Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Ottawa làm việc tại Sóc Trăng

Trong ngày 01/03/2018, ông Tom Bùi (Bùi Đinh Trung Hiếu) - Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Ottawa (Canada) và bà Nguyễn Hoài Châu - Cán bộ phát triển cao cấp của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam...

Bảo vệ kế hoạch kinh doanh và đề xuất vốn hạt giống

Qua cuộc thi "Tuyển chọn ý tưởng khởi nghiệp năm 2017" được thực hiện thông qua sự phối hợp giữa Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng và Tỉnh đoàn Sóc Trăng, 05 nhóm có ý tưởng khởi...

Sóc Trăng tạm ứng kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để chi lương và hoạt động năm 2018

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 561/QĐ-UBND về việc tạm ứng kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng để chi lương và hoạt động...

Sóc Trăng phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018

Với mục đích, yêu cầu nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận,...

Sóc Trăng phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư khu công nghiệp Trần Đề

Với mục tiêu tạo môi trường sống ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho 90 hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án Khu công nghiệp Trần Đề. Ngày 28 tháng 02 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc...

Sóc Trăng cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe ô tô Hưng Thịnh

Ngày 07 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 545/QĐ-UBND về việc phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe ô tô Hưng Thịnh. Theo nội...

Sóc Trăng có ý kiến đối với việc khảo sát, thực hiện các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 378/UBND-TH về việc khảo sát, thực hiện các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo nội dung Công văn này thì...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số”

Với mục đích, yêu cầu tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt, bảo đảm cho các em có kỹ năng cơ bản trong việc...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch đào tạo nghề năm 2018

Với mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên,...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018

Với mục đích, yêu cầu tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ; nêu cao tinh thần trách nhiệm...

Sóc Trăng ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2018

Năm 2018 là năm thứ hai của thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước giai đoạn 2017 – 2020 và là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển...
liên kết web