TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Vissza
Sóc Trăng phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai đối với mối số loại hình thiên tai thường xuất hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Với mục đích nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là người, tài sản và các công trình hạ tầng trọng yếu. Kịp thời di dời, sơ tán dân ở những khu vực xunh yếu, có nguy cơ cao đến nơi an toàn, kiên cố, nhất là đối với các đối tượng dễ bị tỗn thương như: Người già, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ mang thai,… Đồng thời, góp phần từng bước nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng, tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng xã hội an toàn trước, trong và sau thiên tai.

Ngày 12 tháng 9 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 2382/QĐ-UBND về việc Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai đối với một số loại hình thiên tai thường xuất hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, nội dung chính của Phương án này là rà soát, thống kê các loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn tỉnh để xác định cấp độ rủi ro do thiên tai, từ đó xây dựng phương án ứng phó nhằm mục đích:

Một là, nâng cao tính chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Hai là, hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho nhóm cán bộ giảng viên cấp tỉnh (theo Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 02/01/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng) và tuyên truyền viên của các đoàn thể về kỹ năng phòng, chống thiên tai, đặc biệt là với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn nhằm góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác, phòng chống thiên tai.

Ba là, bảo vệ tính mạng nhân dân trên biển và trên đất liền.

Bốn là, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tàu thuyền, tài sản, các công trình, nhà cửa khi có thiên tai xảy ra.

Năm là, bảo vệ các diện tích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khu du lịch, các khu di tích,… hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Và sáu là, hàng năm Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban ngành, Hội, đoàn thể cấp tỉnh chủ động xây dựng Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp với từng lĩnh vực của đơn vị mình quản lý và triển khai trước mùa mưa bão./.

Hoàng Thọ


thông báo
liên kết web