TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Vissza
Sóc Trăng phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Với mục tiêu cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Sóc Trăng và các quy hoạch chuyên ngành của tỉnh Sóc Trăng; tạo lập hình ảnh đô thị, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, đáp ứng nhu cầu phát triển mới, hội nhập với sự phát triển của vùng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế; đồng thời, nghiên cứu định hướng phát triển không gian hướng tới mục tiêu thành phố Sóc Trăng trở thành đô thị loại II vào năm 2017; bên cạnh đó, cũng làm cơ sở cho việc quản lý sử dụng đất đai, lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, triển khai các chương trình phát triển đô thị và các dự án đầu tư.
Ngày 28 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 3203/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Sóc Trăng (gồm 10 Phường), dân số 138.080 người (năm 2015), chiếm diện tích 7.615,22 ha và phần diện tích dự kiến mở rộng (một phần thuộc huyện Châu Thành, Mỹ Tú, Long Phú, Mỹ Xuyên) chiếm diện tích 10.823,82 ha có tứ cận như sau:
Thứ nhất, phía Bắc giáp các xã: Trường Khánh (huyện Lonp Phú), Phú Tân (huyện Châu Thành);
Thứ hai, phía Nam giáp các xã: Đại Tâm, Tham Đôn, Thạnh Thới An, Tài Văn (huyện Mỹ Xuyên);
Thứ ba, phía Đông giáp xã Tân Hưng, một phần xã Châu Khánh (huyện Long Phú);
Thứ tư, phía Tây giáp các xã: An Ninh, An Hiệp (huyện Châu Thành); Thuận Hưng, Phú Mỹ (huyện Mỹ Tú).
Về tính chất đô thị: Thành phố Sóc Trăng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, dịch vụ, giáo dục, thể thao, y tế, khoa học kỹ thuật, công nghiệp của tỉnh; có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng; đồng thời, là đô thị trung tâm, của ngõ của tỉnh và là một cực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Quy hoạch đã phát họa định hướng phát triển không gian đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 như sau:
Một là, về mô hình và hướng phát triển đô thị:
i) Lấy trung tâm thành phố Sóc Trăng hiện tại làm hạt nhân để mở rộng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đề xuất hướng phát triển không gian của thành phố Sóc Trăng trong tương lai không chỉ trong phạm vi địa giới hành chính của thành phố, ưu tiên phát triển về phía Đông, Đông nam, kết nối với các đô thị lân cận trong tỉnh như: Thị xã Vĩnh Châu, Ngã Năm, Trần Đề, Đại Ngãi,…, các thị trấn trên địa bàn tỉnh.
ii) Quan điểm chủ đạo về phát triển không gian đô thị thành phố Sóc Trăng là triệt để phát huy các lợi thế về địa hình, cảnh quan, đặc trưng văn hóa vùng miền để quy hoạch, định hướng phát triển đô thị một cách hợp lý, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và giữ vững cân bằng sinh thái, môi trường. Trong đó, phải giải quyết được các vấn đề về định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan gắn với phát triển bền vững đô thị, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển đô thị xanh và hiện đại, phát huy tiềm năng và lợi thế của thành phố trên tuyến hành lang kinh tế - kỹ thuật của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển đô thị mới các khu dân cư hiện hữu và mối liên hệ với đô thị lân cận, đảm bảo an ninh lương thực, môi trường, khai thác sử dụng quỹ đất hợp lý, hiệu quả, bền vững.
Hai là, quy hoạch phát triển không gian đô thị: Đề xuất phân vùng phát triển, xác định khu vực phát triển đô thị, khu vực nông thôn, khu vực phát triển công nghiệp, cảng, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vùng cây xanh cảng quan, không gian mở và vùng sản xuất nông nghiệp.
Ba là, xác định hệ thống các trung tâm giáo dục – đào tạo, y tế, thương mại, du lịch cấp vùng và quốc gia; trung tâm đô thị, trung tâm các khu đô thị và các trung tâm chuyên ngành khác.
Bốn là, đề xuất định hướng chỉnh trang, cải tạo khu đô thị hiện hữu; định hướng phát triển các khu đô thị mới; dự kiến các khu vực sử dụng không gian công cộng đô thị.
Năm là, xác định không gian cây xanh, mặt nước đan xen giữa các khu đô thị, kết nối hệ thống sông, kênh rạch và vùng nông nghiệp ở ngoại vi. Trong đó:
i) Khai thác yếu tố thiên nhiên, tận dụng yếu tố địa hình khu vực, có giải pháp để phát huy hiệu quả địa hình đa dạng của đô thị bao gồm: Gò đồi, sông ngòi, hồ nước để phát triển và tạo lập nét bản sắc riêng của thành phố.
ii) Xây dựng thành phố Sóc Trăng theo cấu trúc đô thị đa trung tâm: Ngoài trung tâm chính còn có các trung tâm vệ tinh, hỗ trợ có quy mô nhỏ hơn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của khu vực đó; dành quỹ đất để xây dựng các công trình công cộng, thương mại dịch vụ, văn phòng, y tế, giáo dục phục vụ dân cư trong khu vực và là vệ tinh sẵn sàng phát triển lan tỏa khi hội tụ đủ điều kiện về nhu cầu xã hội, địa giới hành chính.
Sáu là, xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng của đô thị: Khu hiện có hạn chế phát triển; khu chỉnh trang, cải tạo; khu cần bảo tồn, tôn tạo; các khu chuyển đổi chức năng; khu phát triển mới và khu vực kho phát triển (khu vực dự trữ sau năm 2050); các khu vực dự kiến xây dựng công trình ngầm.
Bảy là, xác định chỉ tiêu về mật độ dân cư, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, định hướng và nguyên tắc phát triển đối với từng khu chức năng.
Tám là, xác định hệ thống trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, dịch vụ, trung tâm công cộng, thể dục thể thao, công viên, cây xanh; bố trí quỹ đất cho công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; bố trí các không gian công cộng, quản trường lễ hội cho các sinh hoạt cộng đồng của cư dân, hình thành các dãy phố chuyên biệt.
Chín là, định hướng phát triển các khu vực dân cư ngoại thành (nếu mở rộng địa giới hành chính).
Và mười là, thiết kế đô thị: Xác định các vùng kiến trúc, cảnh quan trong đô thị; tổ chức không gian các khu trung tâm, của ngõ đô thị, các trục không gian chính, quảng trường lớn, điểm nhấn đô thị; tổ chức không gian cây xanh, mặt nước./.
Hoàng Thọ

thông báo
liên kết web