TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Vissza
Sóc Trăng chỉ đạo xử lý các nội dung liên quan đến đất đai và rừng tại các Phân trường do Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Sóc Trăng quản lý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Công văn số 1773/UBND-KT ngày 18/9/2018 giao nhiệm vụ cho các sở ngành liên quan thực hiện một số nội dung liên quan đến đất đai và rừng tại các Phân trường do Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Sóc Trăng quản lý.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Lâm nghiệp Sóc Trăng tổ chức đo đạc, cắm mốc đối với 314,25 ha đất Phân trường Mỹ Phước dự kiến sử dụng để kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trên cơ sở đó, cung cấp thông tin cho Sở Tài chính để lập phương án sắp xếp, xử lý khu đất Phân trường Mỹ Phước. Đồng thời, phối hợp Sở Tài chính tham mưu, đề xuất việc thu hồi 314,25 ha đất nêu trên và khu đất Phân trường Thạnh Trị (khi đủ điều kiện thu hồi đất) để phục vụ kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Tài chính được giao nhiệm vụ khẩn trương phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Lâm nghiệp Sóc Trăng, Sở Tài nguyên và Môi trường lập phương án sắp xếp, xử lý khu đất Phân trường Thạnh Trị, Phân trường Mỹ Phước theo đúng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ phối hợp các sở, ngành liên quan xác định cụ thể diện tích rừng có thể khai thác trong năm 2018 và 2019, diện tích rừng chưa đến tuổi khai thác và giá trị thiệt hại đối với diện tích rừng chưa khai thác được tại các Phân trường và báo cáo và đề xuất phương án xử lý với UBND tỉnh./.

Kim Thanh

Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web