HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

thông báo
liên kết web

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC

Back
Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
Tập tin đính kèm