HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

thông báo
liên kết web

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC

Back
Quyết định 1818 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
Tập tin đính kèm