TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Takaisin
Sóc Trăng tăng trưởng kinh tế Quý I năm 2017 đạt 3,17%
Trong quý I năm 2017, tình hình kinh tế của tỉnh chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) quý I năm 2017 đạt 9.537 tỷ đồng (tính theo giá so sánh năm 2010), đạt 26,4% kế hoạch và tăng 3,17% so với cùng kỳ năm 2016.
Quý I/2017, do ảnh hưởng của xâm nhập mặn, mưa trái mùa, dịch bệnh, gây thiệt hại, giảm năng suất lúa, hoa màu. Giá trị tăng thêm khu vực I là 4.596 tỷ đồng, đạt 33,48% kế hoạch, giảm 1,53% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị tổng sản phẩm lĩnh vực nông nghiệp giảm 3,53% so với cùng kỳ năm 2016 do sản lượng lúa giảm 36.548 tấn, tương đương 167 tỷ đồng; củ hành tím giảm 35.207 tấn, tương đương 502 tỷ đồng.

Xuống giống 206.436 ha lúa, đạt 60,7% kế hoạch, giảm 3,6% so cùng kỳ; thu hoạch được 166.740 ha, sản lượng 1,03 triệu tấn, đạt 48,70% chỉ tiêu Nghị quyết, giảm 3% so với cùng kỳ. Hiện nay, giá lúa tăng nhẹ, lúa thường dao động từ 4.500 - 4.950 đồng/kg, lúa đặc sản từ 5.300 - 6.800 đồng/kg. Vụ Đông Xuân toàn tỉnh thực hiện được 227 mô hình cánh đồng lớn, với diện tích 28.648 ha, chiếm 19,87% diện tích canh tác, tăng 4.675 ha so cùng kỳ.

Vụ Đông Xuân, màu và cây công nghiệp ngắn xuống giống được 32.708 ha, đạt 54,5% kế hoạch, tăng 0,3% so cùng kỳ. Hành tím gieo trồng được 4.650 ha, đạt 60,8% kế hoạch, giảm 19,9% so cùng kỳ; do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa trái mùa làm 2.235 ha trồng hành tím tại thị xã Vĩnh Châu bị ngập úng (trong đó, diện tích bị thiệt hại từ 30% - 70% là 575 ha, thiệt hại trên 70% là 403 ha), giá tiêu thụ từ 8.000 - 10.000 đồng/kg, giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg so với đầu vụ. Gieo trồng được 6.910 ha mía, giảm 4% so với cùng kỳ, đã thu hoạch 4.350 ha, năng suất 89,2 tấn/ha, tăng 4,8% so cùng kỳ; sản lượng đạt 616.438 tấn, giá mía khoảng 1.150 đồng/kg, tăng từ 100 - 250 đồng/kg so cùng kỳ năm trước.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển, tổng đàn tăng so cùng kỳ. Đàn bò là 44.230 con, tăng gần 20% (trong đó, bò sữa 10.140 con, tăng 21%); đàn heo 300.143 con, tăng trên 8%; đàn gia cầm là 6,1 triệu con, tăng trên 12%; riêng đàn trâu có 2.842 con, giảm 1,35% so cùng kỳ. Tình hình tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, giá bán giảm so với cuối năm 2016. Xảy ra 08 ổ dịch cúm gia cầm tại huyện Kế Sách, Châu Thành, Mỹ Tú và Thành phố Sóc Trăng, với tổng đàn 9.644 con; ngành chức năng đã tiến hành tiêu hủy, vệ sinh tiêu độc, khử trùng vùng dịch và vùng lân cận.

Thả nuôi 9.550 ha thủy sản, đạt 14% kế hoạch, tăng 13,8% so với cùng kỳ; trong đó, diện tích nuôi tôm nước lợ là 5.802 ha; diện tích cá các loại là 3.052 ha, Artemia 617 ha. Tính đến ngày 10-3-2017, đã có 371 ha nuôi tôm bị thiệt hại, chiếm 6,3% diện tích thả nuôi; 57% diện tích Artemia bị thiệt hại do thời tiết bất thường, mưa trái mùa. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản là 24.362 tấn, đạt 10,6% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 24% so với cùng kỳ; trong đó, khai thác biển là 12.632 tấn, đạt 20,2% chỉ tiêu Nghị quyết.

Khu vực công nghiệp – xây dựng có chuyển biến tích cực, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp có bước phát triển. Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, chủ động đối thoại, mời gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư sản xuất, kinh doanh tại tỉnh. Một số dự án chuẩn bị triển khai như: Nhà máy may công nghiệp, Khu sản xuất tôm giống, Trung tâm thương mại tại thành phố Sóc Trăng,…Dự án đang triển khai như Dự án Tuyến tàu khách du lịch Trần Đề - Côn Đảo. Giá trị tăng thêm khu vực II là 1.072 tỷ đồng, đạt 18% kế hoạch, tăng 6,32% so với cùng kỳ; giá trị tổng sản phẩm tăng chủ yếu ở lĩnh vực công nghiệp, riêng lĩnh vực xây dựng giảm 0,25%.

Tính chung 3 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 5.048 tỷ đồng, đạt 18,7% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 10,5% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hàng hoá là 121 triệu USD, đạt 18,6% chỉ tiêu Nghị quyết, giảm 6,32% so với cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu thủy sản là 102 triệu USD, đạt 17,5% chỉ tiêu Nghị quyết, giảm 12,5% so cùng kỳ. Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tăng 0,35% so cùng kỳ. Có 70 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 1,4% so cùng kỳ, tổng vốn đăng ký 434,6 tỷ đồng, tăng 64,9% so cùng kỳ; có 9 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, 12 doanh nghiệp giải thể. Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) năm 2016 được cải thiện, đạt 60,04 điểm, tăng 1,03 điểm so với năm 2015, xếp hạng 22/63 (thuộc nhóm các tỉnh chỉ số năng lực cạnh tranh tốt).

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã giao các đơn vị triển khai thực hiện năm 2016 là 2.115 tỷ đồng; trong đó, ngân sách cấp tỉnh quản lý là 1.418 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện quản lý là 697 tỷ đồng. Tính đến ngày 31-01-2017, giải ngân 2.023 tỷ đồng, đạt 95,6% kế hoạch; trong đó, ngân sách tỉnh quản lý giải ngân 1.344 tỷ đồng, đạt 94,8%; ngân sách các huyện, thị xã, thành phố quản lý giải ngân 678 tỷ đồng, đạt 97,4%.

Khu vực thương mại – dịch vụ có hướng phát triển tốt. Giá trị tăng thêm khu vực III là 3.869 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch, tăng 8,42% so với cùng kỳ năm 2016; giá trị tổng sản phẩm khu vực III tăng hầu hết ở các ngành, như: Buôn bán lẻ tăng 12,16%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 9,71%, thông tin truyền thông tăng 9,19%.

Thực hiện Chương trình bình ổn thị trường; hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh, triển khai nhiều hoạt động kích cầu tiêu dùng; tăng cường công tác quản lý thị trường. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 3 tháng đầu năm 2017 là 15.694 tỷ đồng, đạt 23,7% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 15,3% so cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 03-2017, giảm 0,38% so với tháng trước; bình quân 3 tháng đầu năm 2017, chỉ số giá tiêu dùng tăng 8,53% so bình quân cùng kỳ năm trước. Hoạt động du lịch tiếp tục có chuyển biến tích cực; toàn tỉnh đón 340.990 lượt khách tham quan, tăng 2% so với cùng kỳ; trong đó, khách lưu trú là 76.414 lượt, tăng 3% so với cùng kỳ.

Tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng ổn định. Tính đến ngày 15-3-2017, tổng vốn huy động là 20.599 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ tín dụng là 24.699 tỷ đồng, tăng 4,8% so cùng kỳ; trong đó, nợ xấu chiếm 5,21% so với tổng dư nợ, tăng 2,4% so cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước là 789,3 tỷ đồng, đạt 21,7% chỉ tiêu Nghị quyết, giảm 16% so cùng kỳ. Trong đó, thu trong cân đối 769,3 tỷ đồng, đạt 28,7% chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng chi ngân sách 922 tỷ đồng, bằng 12% dự toán.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; đến nay, có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 38 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 6 xã đạt từ 7 - 9 tiêu chí./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web