TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Takaisin
Sóc Trăng phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Dịch vụ, Thể dục thể thao thành phố Sóc Trăng
Ngày 07 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1563/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Dịch vụ, Thể dục thể thao thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500.

Theo nội dung của Quyết định này thì phạm vi và ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch như sau:

Thứ nhất là, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết thuộc Phường 4, thành phố Sóc Trăng với ranh giới được xác định cụ thể như sau:

i) Phía Bắc giáp với đường Lý Thường Kiệt.

ii) Phía Đông và Đông Nam giáp phân khu số 2 và phân khu số 3 của Khu hành chính tỉnh Sóc Trăng.

iii) Phía Nam giáp đường dự kiến quy hoạch.

iv) Phía Tây giáp đường dự kiến quy hoạch.

Thứ hai, diện tích nghiên cứu khoảng 17,86 ha.

Về tính chất là khu dịch vụ, thể dục thể thao đa năng của thành phố Sóc Trăng nói riêng và của tỉnh Sóc Trăng nói chung, bao gồm các chức năng được xác định như sau:

i) Phục vụ các hoạt động đào tạo, huấn luyện và thi đấu của đội ngũ ban tổ chức, huấn luyện viên và vận động viên chuyên nghiệp.

ii) Phục vụ các loại hình dịch vụ thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện của người dân.

Song song đó, Quy hoạch này cũng dự báo quy mô và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản như sau:

Một là, dự báo quy mô phục vụ khoảng 34.000 đến 35.000 khách đến đồng thời và đảm bảo lưu trú cho khoảng 400 vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia,...

Hai là, bao gồm các khu chức năng như: Các công trình thể dục thể thao trong nhà, các công trình thể dục thể thao ngoài trời và các công trình dịch vụ phụ trợ, quản lý điều hành, hạ tầng kỹ thuật,…

Ba là, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản:

i) Mật độ xây dựng thuần của các công trình thể dục thể thao ≤ 40%.

ii) Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:

- Khu lưu trú cho vận động viên, chuyên gia ≥ 2 kW/người.

- Khu công cộng, dịch vụ, quản lý ≥ 30 W/m2 sàn.

iii) Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt:

- Khu lưu trú cho vận động viên, chuyên gia: ≥ 125 lít/người/ngày-đêm.

- Khu công cộng, dịch vụ, quản lý ≥ 2 lít/m2 sàn -  ngày đêm.

iv) Chỉ tiêu thoát nước bẩn ≥80% lượng nước cấp cho sinh hoạt.

v) Chỉ tiêu thu gom chất thải rắn khu vực lưu trú ≥ 01kg/người – ngày./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web