TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Takaisin
Sóc Trăng phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị
Ngày 21 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 2088/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030.

Theo nội dung của Quyết định này thì phạm vi và ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch như sau:

Thứ nhất là, khu vực nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch: Trên phạm vi toàn thị trấn Hưng Lợi, với tứ cận được xác định cụ thể như sau:

i) Phía Đông Bắc giáp sông Hậu.

ii) Phía Đông giáp thị trấn Phú Lộc.

iii) Phía Tây và phía Nam giáp xã Châu Hưng.

iv) Phía Bắc giáp xã Thạnh Trị và xã Vĩnh Thạnh.

Thứ hai, phạm vi, ranh giới phát triển đô thị khu vực trung tâm thị trấn sẽ được nghiên cứu và lựa chọn trong giai đoạn thực hiện đồ án, với quy mô diện tích khoảng 300 ha.

Về tính chất đô thị thì đây là thị trấn thuộc huyện, được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng cơ sở cấp thị trấn; đồng thời, là đô thị thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, trong đó chủ đạo là nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ phục vụ cho phát triển nông nghiệp.

Hướng phát triển chính của đô thị là cải tạo chỉnh trang và tăng cường đầu tư phát triển dọc theo tuyến Đường tỉnh 937B và Đường huyện 68.

Song song đó, Quy hoạch này cũng đưa ra các chỉ tiêu cơ bản đến năm 2030 như sau:

Một là, dự báo về quy mô dân số:

i) Đến năm 2025 dân số thị trấn Hưng Lợi khoảng 15.000 người.

ii) Đến năm 2030 dân số thị trấn Hưng Lợi khoảng 17.500 người.

Hai là, các chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật:

i) Chỉ tiêu đất dân dụng ≥ 78 m2/người.

ii) Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị ≥ 4m2/người.

iii) Đất cây xanh toàn đô thị ≥ 7m2/người.

iv) Tỷ lệ đất giao thông khu vực trung tâm ≥ 16%.

v) Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt ≥ 100 lít/người.ngày.đêm.

vi) Chỉ tiêu phụ tải cấp điện sinh hoạt ≥ 330 W/người.

vii) Chỉ tiêu thoát nước bẩn đạt ≥ 80% lượng nước cấp cho sinh hoạt.

viii) Chỉ tiêu thu gom chất thải rắn ≥ 0,8 kg/người-ngày, tỷ lệ thu gom ≥ 85% dân số./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web