QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC

Atrás
Quyết định 44 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 1 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất của Dự án Đầu tư khu du lịch biển, sinh thái tại xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng ( Hồ Bể)
Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu và đầu tư Dự án Khu du lịch biển, sinh thái tại Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng trước ngày 02/02/2018, để đơn vị tổng hợp trình Hội đồng xét chọn dự án xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.
Tập tin đính kèm

thông báo

Publicador de contenidos Publicador de contenidos

Cần tháo gỡ khó khăn để một số đơn vị sự nghiệp công lập mở rộng sản xuất kinh doanh

Sáng ngày 25/9, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự...

Sóc Trăng đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2018

Theo Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018 có đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu cho các sở ngành và UBND các...

Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Với mục tiêu đầu tư nhằm tạo cơ sở vật chất, điều liện làm việc của bác sỹ và cán bộ, công nhân viên của trung tâm để phục vụ nhu cầu hoạt động khám và chữa bệnh cho người dân. Ngày 01 tháng...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Sóc Trăng năm 2018

Với mục đích, yêu cầu các cấp, các ngành; cán bộ, công chức, viên chức; sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân quốc phòng và nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động nhằm thực hiện thắng...

Sóc Trăng triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về điều hành giá

Ngày 02 tháng 11 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 4822/VP-TH về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá. ...

Phê duyệt Quy hoạch thủy sản đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Với mục tiêu xây dựng ngành thủy sản trở thành ngành sản xuất lớn, tập trung, hiện đại, hiệu quả; có năng lực tự đầu tư phát triển và bảo đảm giá trị xuất khẩu lớn, tạo nhiều việc làm, nâng cao...

Publicador de contenidos Publicador de contenidos

Cần tháo gỡ khó khăn để một số đơn vị sự nghiệp công lập mở rộng sản xuất kinh doanh

Sáng ngày 25/9, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự...

Sóc Trăng đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2018

Theo Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018 có đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu cho các sở ngành và UBND các...

Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Với mục tiêu đầu tư nhằm tạo cơ sở vật chất, điều liện làm việc của bác sỹ và cán bộ, công nhân viên của trung tâm để phục vụ nhu cầu hoạt động khám và chữa bệnh cho người dân. Ngày 01 tháng...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Sóc Trăng năm 2018

Với mục đích, yêu cầu các cấp, các ngành; cán bộ, công chức, viên chức; sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân quốc phòng và nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động nhằm thực hiện thắng...

Sóc Trăng triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về điều hành giá

Ngày 02 tháng 11 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 4822/VP-TH về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá. ...

Phê duyệt Quy hoạch thủy sản đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Với mục tiêu xây dựng ngành thủy sản trở thành ngành sản xuất lớn, tập trung, hiện đại, hiệu quả; có năng lực tự đầu tư phát triển và bảo đảm giá trị xuất khẩu lớn, tạo nhiều việc làm, nâng cao...
liên kết web