TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Atrás
Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Thành Trí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng về quy hoạch khu dân cư An Lạc Thôn và phương án giải phóng mặt bằng Khu dịch vụ và nhà ở công nhân Khu công nghiệp An Nghiệp
Ngày 16 tháng 8 năm 2018, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Thông báo số 76/TB-VPUBND về việc Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Thành Trí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng tại cuộc họp nghe báo cáo quy hoạch khu dân cư An Lạc Thôn và phương án giải phóng mặt bằng Khu dịch vụ và nhà ở công nhân Khu công nghiệp An Nghiệp.

Theo nội dung của Thông báo này thì đồng chí Lê Thành Trí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng có ý kiến như sau:

Một là, đối với Quy hoạch khu dân cư An Lạc Thôn

Ban Quản lý các Khu công nghiệp khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan hoàn chỉnh Quy hoạch khu dân cư An Lạc Thôn theo ý kiến góp ý của các thành viên dự họp (lưu ý, nghiên cứu phương án khả thi với chi phí đầu tư hạ tầng thấp nhất, tối ưu hóa hạ tầng dùng chung,…) và lấy ý kiến góp ý của UBND huyện Kế Sách; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/8/2018.

Hai là, đối với Khu dịch vụ và nhà ở công nhân Khu công nghiệp An Nghiệp:

Ban Quản lý các Khu công nghiệp phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh và các Sở, ngành liên quan lập dự án để triển khai thực hiện theo quy định.

Ba là, đối với việc mở rộng Khu công nghiệp An Nghiệp:

Ban Quản lý các Khu công nghiệp phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện việc mở rộng Khu công nghiệp An Nghiệp./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web