TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Atrás
Sóc Trăng quyết định cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng thuê 24.658,6 m2 đất để thực hiện dự án vườn ươm và vườn ươm giống cây trồng
Ngày 12 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1668/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng thuê 24.658,6 m2 đất để thực hiện dự án vườn ươm và vườn ươm giống cây trồng.

Theo nội dung của Quyết định này thì UBND tỉnh Sóc Trăng cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng thuê 24.658,6 m2 đất (đã trừ 214,6 m2 đất thuộc hành lang an toàn đường Bạch Đằng), thuộc thửa đất số 133, tờ bản đồ số 24, tọa lạc tại đường Bạch Đằng, phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng để thực hiện dự án vườn ươm và vườn ươm giống cây trồng với loại đất, thời hạn, hình thức thuê đất và giá đất, tiền thuê đất phải nộp như sau:

i) Về loại đất: Đất nông nghiệp khác (NKH).

ii) Thời hạn cho thuê đất: 49 năm.

iii) Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

iv) Giá đất, tiền thuê đất phải nộp: Áp dụng theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

Một là, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

i) Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao đất trên thực địa, ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

ii) Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng sau khi đơn vị hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

iii) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Hai là, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc thu tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng theo quy định hiện hành./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web