TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Atrás
Sóc Trăng: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 năm 2017 đã giảm 0,38%
Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2017 đã giảm 0,38% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 0,56%, so với cùng tháng năm trước tăng 5,97% và so với bình quân cùng kỳ năm trước tăng 8,53%. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng giảm chủ yếu do giá thực phẩm và ăn uống ngoài gia đình giảm.
Diễn biến chỉ số giá của một số nhóm hàng chính trong tháng như sau:
Một là, chỉ số giá lương thực tăng 1,04% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 2,93% và so với cùng tháng năm trước tăng 3,91%. Chỉ số giá trong tháng tăng do giá thóc các loại tăng nên giá một số mặt hàng gạo tăng (giá thóc, gạo tăng bình quân khoảng từ 200 đồng/kg – 300 đồng/kg).
Hai là, chỉ số giá thực phẩm giảm 1,68% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước giảm 1,59% và so với cùng tháng năm trước giảm 5,18%. Do giá một số mặt hàng thịt gia súc, gia cầm các loại giảm bình quân 5.000 đồng/kg tùy theo từng loại,…; một số mặt hàng rau các loại giá giảm do đang vào mùa vụ thu hoạch như: Cà chua, bắp cải, hành lá,...
Ba là, chỉ số giá ăn uống ngoài gia đình giảm 1,49% so với tháng trước do sau tết Nguyên đán, giá ăn uống đã trở lại bình thường. Bên cạnh đó, giá thực phẩm các loại giảm; so với  tháng 12 năm trước tăng 0,52% và so với cùng năm trước tăng 1,03%. 
Bốn là, chỉ số giá nhóm hàng may mặc, mũ nón, giầy dép ổn định do sau tết  Nguyên đán nhu cầu mua sắm giảm.
Năm là, chỉ số giá nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,18% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 1,25% và so với cùng tháng năm trước giảm 2%. Do giá điện, nước, gas và dầu hỏa các loại tăng trong các kỳ điều tra thu thập thông tin. Đến nay giá gas, dầu hỏa các loại giảm nhưng vẫn ở mức cao (giá dầu hỏa giảm 660 đồng/lít ngày 21/3/2017, giá gas các loại giảm 5.000 đồng/bình ngày 01/3/2017).
Sáu là, chỉ số giá thiết bị và đồ dùng gia đình ổn định so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 0,25% và so với cùng tháng năm trước tăng 0,51%.
Bảy là, chỉ số giá giao thông tăng 0,46% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 5,38% và so với cùng tháng năm trước tăng 16,5%. Do giá xăng, dầu các loại tăng trong các kỳ điều tra. Hiện nay, giá xăng các loại giảm tổng cộng 2 lần vào ngày 6/3 và ngày 21/3/2017 là 780 đồng/lít; dầu diezel tăng 140 đồng/lít ngày 6/3/2017 và giảm 610 đồng/lít ngày 21/3/2017.
Tám là, chỉ số giá hàng hóa dịch vụ khác tăng 0,01% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 0,38%. Do ảnh hưởng của giá vàng tăng nên giá một số mặt hàng trang sức nhẫn, dây chuyền bằng vàng tăng.
Riêng chỉ số giá vàng tăng 0,1% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 2,48% và so với cùng tháng năm trước tăng 2,75%.
Chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,52% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 0,32% và so với cùng tháng năm trước tăng 2,26%.
Tóm lại, Chỉ số giá tiêu dùng chung trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong 3 tháng đầu năm 2017 tăng 0,56%; trong đó, một số nhóm hàng tăng như: Lương thực tăng 2,93%, nhóm may mặc, mũ, nón, giày dép tăng 1,8% (chủ yếu tăng ở tháng tết Nguyên đán Đinh Dậu do nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho ngày tết tăng). Ngoài ra, trong 3 tháng đầu năm 2017, do ảnh hưởng của giá xăng, dầu các loại tăng làm cho giá một số dịch vụ giao thông tăng (nhóm giao thông tăng 5,38%)./.
Hoàng Thọ

thông báo
liên kết web