TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Atrás
Sóc Trăng ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2017 – 2020
Với mục tiêu xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp, hoạt động hỗ trợ thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng phù hợp với tình hình phát triển chung của cả nước; đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Mua sắm trực tuyến trở thành hình thức mua hàng phổ biến của người tiêu dùng trong tỉnh, đặc biệt là đối với thanh niên và sinh viên.

Ngày 13 tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 – 2020.

Kế hoạch đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 như sau:

Một là, có 100% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh và 100% doanh nghiệp xuất khẩu có website riêng để quảng bá thương hiệu.

Hai là, có 100% cán bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế và doanh nghiệp được tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn và chuyên sâu về thương mại điện tử.

Ba là, có 80% hệ thống siêu thị, trung tâm mua sắm hiện đại chấp nhận thẻ thanh toán POS và cho phép người tiêu dùng không dùng tiền mặt khi mua hàng; 60% đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông chấp thuận thanh toán chi phí dịch vụ qua phương tiện điện tử.

Và bốn là, có 30% doanh nghiệp hiện diện trên Internet quảng bá thương hiệu, sản phẩm của tỉnh.

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 – 2020 tập trung vào các hoạt động chủ yếu như:

i) Tuyên tuyền, phổ biến nâng cao nhận thức về thương mại điện tử.

ii) Đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

iii) Phát triển sản phẩm thương mại điện tử.

iv) Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động phát tiển thương mại điện tử./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web