Publicador de contenidos Publicador de contenidos

Atrás
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2105

Ngày 21/11/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 83/QĐ-SKHĐT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Quyết định này thay thế Quyết định số 75/QĐ-SKHĐT ngày 15/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Theo đó, các lĩnh vực hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng được công bố phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 gồm:
1. Lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: 03 thủ tục hành chính.
2. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp: 62 thủ tục hành chính.
3. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã: 19 thủ tục hành chính.
4. Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam: 25 thủ tục hành chính.
5. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội: 8 thủ tục hành chính.
6. Lĩnh vực đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài: 03 thủ tục hành chính.

Dũng Tâm

 

Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web