TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Atrás
Diễn biến thị trường tiền tệ, công tác huy động vốn và hoạt động tín dụng tháng 4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Về lãi suất huy động và lãi suất cho vay:

i) Đối với lãi suất bằng VNĐ:

Lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tính đến 15/4/2017 tăng nhẹ từ 0,01 - 0,03% so với tháng trước. Hiện lãi suất huy động tiền gửi phổ biến ở mức từ 0,3 - 1,0%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 6 tháng từ 4,74% - 5,13%/năm, đối với tiền gửi từ 6 tháng trở lên các tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung cầu thị trường bình quân ở mức từ 5,82% - 6,96%/năm

Hiện, lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu thấp nhất là 6,0%/năm, cao nhất là 7,0%/năm; đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường khác từ 6,0%-11,18%/năm; đối với lĩnh vực phi sản xuất từ 5,45% - 12,54%/năm.

ii) Đối với lãi suất bằng USD: Thực hiện theo Quyết định số 2589/QĐ-NHNN ngày 17/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 06/2014/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hành Nhà nước, lãi suất huy động bằng USD của các ngân hàng thương mại huy động lãi suất đối với tổ chức và cá nhân với lãi suất là 0%.

Lãi suất cho vay bằng USD, vẫn ổn định, hiện nay các Ngân hàng thương mại cho vay ngắn hạn ở mức từ 1,75% - 4,18%/năm, trung dài hạn ở mức từ 4,5%-5,25%/năm. 

Riêng cho vay lãi suất thỏa thuận đối với các nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ đầu tư và phát triển, các tổ chức tín dụng trên địa bàn cho vay với lãi suất phổ biến từ 9,0% - 11,0%/năm. Đối với nhu cầu vốn để  phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng – cho vay trả góp hộ tiểu thương, các tổ chức tín dụng trên địa bàn cho vay với lãi suất phổ biến từ 10,5%-17%/năm.

Về huy động vốn: Tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tính đến ngày 15/4/2017 là 20.982,5 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 2,82% so với cùng kỳ tháng trước và tăng 1,37% so với cuối năm 2016; ước thực hiện đến cuối tháng 4/2017 vốn huy động đạt 21.071 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cuối năm 2016.

Theo cơ cấu thì nhóm tổ chức tín dụng Nhà nước và có vốn chi phối của Nhà nước chiếm 57,0%; tổ chức tín dụng cổ phần chiếm 39,4%; Các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở chiếm 3,6% thị phần. Kéo theo tự lực vốn tại chỗ đáp ứng được 83% so tổng dư nợ, phần chênh lệch vốn huy động tại chỗ so với tổng dư nợ, hầu hết các chi nhánh ngân hàng phải vay từ trụ sở chính của hệ thống mình nhằm bổ sung cho nguồn vốn tại chỗ để cho vay phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đơn vị có vốn huy động cao nhất là Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng là 6.072,9 tỷ đồng, chiếm 28,9%; đơn vị có vốn huy động thấp nhất là Ngân hàng TMCP Á Châu là 127,6 tỷ đồng, chiếm 0,6%.

Về cho vay tín dụng: Tính từ đầu tháng đến ngày 15/4/2017, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã giải ngân 2.209,8 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 0,1%; trong đó, cho vay ngắn hạn là 1.919,5 tỷ đồng. Tính chung từ đầu năm đến nay, các tổ chức tín dụng đã giải ngân 14.576 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Doanh số thu nợ từ đầu tháng 4/2017 đến ngày 15/4/2017 đạt 1.947 tỷ đồng, giảm 146,8 tỷ đồng so cùng kỳ tháng trước, tỷ lệ giảm 7,0%.

Tổng dư nợ tính đến ngày 15/4/2017 là 25.295,9 tỷ đồng, tăng 542,6 tỷ đồng so cùng kỳ tháng trước, tỷ lệ tăng 2,2% và tăng 1,7% so với cuối năm 2016. Trong tổng dư nợ 25.295,9 tỷ đồng, tính theo thời hạn cho vay thì dư nợ ngắn hạn là 15.332,3 tỷ đồng, dư nợ trung dài hạn là 9.963,6 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 39,4%. Ước thực hiện đến cuối tháng 4/2017, tổng dư nợ là 25.451 tỷ đồng, tăng 571,8 tỷ đồng so cuối năm 2016, tỷ lệ tăng 2,3%; tính theo thời hạn cho vay thì dư nợ ngắn hạn là 15.461 tỷ đồng, dư nợ trung dài hạn là 9.990 tỷ chiếm tỷ trọng 39,3% so tổng dư nợ./.

Hoàng Thọ


thông báo
liên kết web