Asset Publisher Asset Publisher

Zurück
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tổ chức giao lưu Hội thao - Văn nghệ, ký kết giao ước thi đua các Sở Kế hoạch và Đầu tư Cụm thi đua Tây Nam Bộ 2 năm 2015
Thực hiện Công văn số 10004/BKHĐT-TĐKT, ngày 12/12/2013 của Vụ Thi đua Khen thưởng- Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức, hoạt động của Khối, Cụm, Vùng, Nhóm thi đua ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống Kê. Sở Kế hoạch và Đầu tư trong cụm tại tỉnh Sóc Trăng được phân công làm cụm Trưởng cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ 2 tổ chức giao lưu Hội thao - Văn nghệ, ký kết giao ước thi đua các Sở Kế hoạch và Đầu tư trong cụm gồm các tỉnh: Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau cùng ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2015. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư 6 tỉnh trong Cụm.
Dưới sự chủ trì của đại diện Cụm trưởng - Ông Phạm Tiến Hải -  Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng và đại diện Cụm phó - Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc liêu, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm xác định nhiệm vụ trọng tâm phát động phong trào thi đua năm 2015 là: Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Các đơn vị trong Cụm Thi đua căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ động xây dựng chương trình hành động làm cơ sở chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2015 của đơn vị; 100% cán bộ, công chức, và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% tổ chức Đảng, Đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh, vững mạnh xuất sắc; cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa; 100% các đơn vị trong Cụm không có cá nhân vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên; tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, gắn với chăm lo xây dựng điển hình, mô hình tiên tiến. Hướng các phong trào thi đua vào việc triển khai, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015); hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư và Đại hội thi đua yêu nước vào cuối năm.
 

Quang cảnh lễ ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2015.
 
Tham dự Hội nghị các đơn vị trong Cụm còn thống nhất các chỉ tiêu thi đua để làm cơ sở cho việc đánh giá và chấm điểm cuối năm nhằm bình xét, tôn vinh các đơn vị xuất sắc trong Cụm đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng cờ và Bằng khen, cụ thể các chỉ tiêu như: Thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút vốn đầu tư trong nước, công tác quản lý kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng từ ngân sách (đối với công tác giải ngân) như giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo kế hoạch, thực hiện cải cách hành chính, tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư, …

Ngoài các nội dung trên, các thành viên tham dự cuộc họp cũng đã thống nhất hằng năm nên tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao và trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng thêm sự gắn kết giữa các đơn vị trong Cụm.

Lễ ký kết diễn ra trong không khí đoàn kết, tin tưởng và quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua của đua các Sở Kế hoạch và Đầu tư khu vực Cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ 2 trong năm 2015.

Các hình hoạt động giao lưu Văn nghệ, Thể thao

 
Ông: Mai Phước Hưng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
Ông: Mai Phước Hưng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng,
(Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ 2 trong năm 2015)
Trao cờ lưu niêm


Tiếc mục hợp ca đạt giải nhất
Tiếc mục hợp ca đạt giải nhất

Các đơn vị đạt thành tích môn Bóng bàn
Các đơn vị đạt thành tích môn Bóng bàn

Các đơn vị đạt thành tích môn Cầu lông
Các đơn vị đạt thành tích môn Cầu lông

Các đơn vị đạt thành tích môn Tennis
Các đơn vị đạt thành tích môn Tennis

Các đơn vị đạt thành tích môn Bóng đá
Các đơn vị đạt thành tích môn Bóng đá

Đại diện các tỉnh giao lưu
Đại diện các tỉnh giao lưu
Thạch Minh Hoài

thông báo
liên kết web