Asset Publisher Asset Publisher

Zurück
Hội nghị CBCCVC năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
Chiều ngày 19/01/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức nhằm tổng kết hoạt động cơ quan năm 2015 và đề ra kế hoạch công tác năm 2016.Quang cảnh hội nghị

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan năm 2015: Sở đã tham mưu tốt và kịp thời cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2015 trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, khối lượng công việc được giao ngày càng nhiều trong khi đội ngũ cán bộ công chức, viên chức không tăng, cùng chính sách cắt giảm chi tiêu hành chính tiếp tục được thực hiện…nhưng bằng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCCVC trong cơ quan, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở, đã giúp vượt qua những khó khăn thách thức để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, tham mưu tốt cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài ra, Sở đã phối hợp tốt trong việc tham gia xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh…

Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Sở là: tiếp tục tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 đạt hiệu quả; tham mưu tích cực và hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nguồn vốn đầu tư phát triển, tham mưu giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 cho các sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; tiếp tục tham mưu tốt việc thực hiện các chương trình hành động của tỉnh; tập trung nghiên cứu đổi mới các công tác như phương pháp tiếp cận nhà đầu tư, kêu gọi đầu tư, đa dạng hóa hình thức đầu tư, đầu tư trung hạn, công tác dự báo, quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, công tác đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư, huy động nguồn vốn ODA, NGO…

Về hoạt động của các đoàn thể như Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong năm 2015 cũng đạt nhiều thành tích đáng kể, các đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do cơ quan và đoàn thể cấp trên phát động. Với kết quả trên, đã được Chủ tịch nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và Giám đốc Sở KH&ĐT quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân như sau: có 01 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Bộ KHĐT tặng bằng khen cho tập thể và 05 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 07 cá nhân, tập thể lao động xuất sắc cho 04 tập thể và Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 04 cá nhân; Kết quả thi đua khen thưởng có 8 tập thể và 45 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 08 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”./.
Trung Nguyễn

Không có tin bài cũ hơn
Không có tin bài cũ hơn
thông báo
liên kết web