TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Zurück
Sóc Trăng triển khai đầu tư một số công trình trên địa bàn
Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 1646/UBND-XD về việc triển khai một số công trình trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung Công văn này thì Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có ý kiến như sau:

Thứ nhất là, di dời Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Mỹ Xuyên:

i) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố Sóc Trăng lấy ý kiến của các đồng chí Lão thành cách mạng và thân nhân gia đình liệt sỹ về di dời Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, trong đó xem xét phương án không tiếp tục chôn cấp mới mộ từ trần tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, mà di dời về chôn cất tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Mỹ Xuyên, sau đó phân tích, đề xuất phương án cụ thể, báo cáo UBND tỉnh. Đối với Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh sẽ sửa chữa, chỉnh trang theo quy mô hiện trạng nhằm đảm bảo tính trang nghiêm.

ii) UBND huyện Mỹ Xuyên có trách nhiệm lấy ý kiến thân nhân gia đình liệt sỹ đối với việc di dời nghĩa trang huyện về địa điểm mới, sau đó báo cáo cụ thể thuận lợi, khó khăn, thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình UBND tỉnh.

Thứ hai là, vị trí xây dựng Tượng đài Lương Định Của: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp UBND thành phố Sóc Trăng lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về vị trí xây dựng Tượng đài nêu trên, sau đó tổng hợp và đề xuất các phương án cụ thể, trong đó nêu phương án chọn, báo cáo UBND tỉnh.

Thứ ba là, về xây dựng Khu căn cứ chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh: Giao UBND huyện Mỹ Xuyên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh căn cứ Luật Đất đai để đề xuất phương án thu hồi đất cho phù hợp, trình UBND tỉnh./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web