TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Zurück
Diễn biến thị trường tiền tệ, công tác huy động vốn và hoạt động tín dụng 9 tháng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Về lãi suất huy động và lãi suất cho vay:

i) Đối với lãi suất bằng VNĐ: So với đầu năm 2018, các tổ chức tín dụng trên địa bàn điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn trên 6 tháng và giảm lãi suất ở các kỳ hạn dưới 6 tháng. Hiện lãi suất huy động tiền gửi phổ biến ở mức từ 0,2 - 1,0%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 6 tháng từ 4,82% - 5,15%/năm, đối với tiền gửi từ 6 tháng trở lên các tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung cầu thị trường bình quân ở mức từ 6,06% - 7,15%/năm.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng cũng nghiêm túc thực hiện quy định lãi suất cho vay bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên theo quy định của ngân hàng Nhà nước, nên mặt bằng lãi suất không biến động nhiều. Hiện, lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu thấp nhất là 6,0%/năm, cao nhất là 6,5%/năm; đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường khác từ 6,0% - 11,51%/năm; đối với lĩnh vực phi sản xuất từ 6,0% - 11,65%/năm.

ii) Đối với lãi suất bằng USD: Thực hiện theo Quyết định số 2589/QĐ-NHNN ngày 17/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 06/2014/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hành Nhà nước, lãi suất huy động bằng USD của các ngân hàng thương mại huy động lãi suất đối với tổ chức và cá nhân với lãi suất là 0%.

Lãi suất cho vay bằng USD, ổn định không có biến động, hiện nay các ngân hàng thương mại cho vay ngắn hạn ở mức từ 2% - 4,61%/năm.

Về huy động vốn: Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2018, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn là 25.583,9 tỷ đồng, tăng 2.443,6 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 10,56% so cùng kỳ năm 2017 và tăng 5,88% (bằng 1.420,8 tỷ đồng) so với cuối năm 2017. Ước thực hiện đến 30/9/2018 là 25.854,5 tỷ đồng, tăng 7,0% so với năm 2017.

Theo cơ cấu thì nhóm tổ chức tín dụng Nhà nước và có vốn chi phối của Nhà nước chiếm 57,4%; tổ chức tín dụng cổ phần chiếm 39,7%; các Quỹ tín dụng nhân dân chiếm 2,9% thị phần. Kéo theo tự lực vốn tại chỗ đáp ứng được 84,47% so tổng dư nợ, phần chênh lệch vốn huy động tại chỗ so với tổng dư nợ, hầu hết các chi nhánh ngân hàng phải vay từ trụ sở chính của hệ thống mình nhằm bổ sung cho nguồn vốn tại chỗ để cho vay phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đơn vị có vốn huy động cao nhất là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng là 7.423,5 tỷ đồng, chiếm 29%; đơn vị có vốn huy động thấp nhất là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội là 27,8 tỷ đồng, chiếm 0,1%.

Về cho vay tín dụng: Tính từ đầu năm đến nay các tổ chức tín dụng đã cho vay toàn tỉnh là 42.698,5 tỷ đồng, tăng 3.441,1 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 8,77% so thực hiện cùng kỳ 2017, trong đó doanh số cho vay ngắn hạn là 38.029,6 tỷ đồng. Ước thực hiện đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 là 45.362 tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh tính đến ngày 15/9/2018 là 30.287 tỷ đồng tăng  2.707,1 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 9,82% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 5,86% (bằng 1.676,8 tỷ đồng) so cuối năm 2017. Ước dư nợ thực hiện đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 là 30.469,9 tỷ đồng, tăng 6,50% so với cuối năm 2017; trong đó, dư nợ nội tệ là 27.134,9 tỷ đồng, dư nợ ngoại tệ là 3.335 tỷ đồng, chiếm 11% trong tổng dư nợ; tính theo thời hạn cho vay thì dư nợ ngắn hạn là 18.498,9 tỷ đồng, dư nợ trung dài hạn là 11.979 tỷ, chiếm tỷ trọng 39,3% so tổng dư nợ./.

Hoàng Thọ


thông báo
liên kết web