TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Zurück
Cần tháo gỡ khó khăn để một số đơn vị sự nghiệp công lập mở rộng sản xuất kinh doanh
Sáng ngày 25/9, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Thành Trí - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành.

       Hiện  nay, trên địa bàn tỉnh có 672 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 36 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, 94 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, 542 đơn vị do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Theo báo cáo của UBND tỉnh, thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập giúp các đơn vị thực hiện có hiệu quả các nguồn kinh phí, có sự công khai, minh bạch về hoạt động của đơn vị. Các đơn vị sự nghiệp công lập đã tiết kiệm được 1.086 biên chế và 70 chỉ tiêu hợp đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh vẫn chưa có đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thực hiện tự chủ ở mức đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư. Tỉnh đang rà soát lại các đơn vị sự nghiệp để có lộ trình nâng lên mức đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư hoặc chuyển sang công ty cổ phần. 

 

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Văn Mẫn phát biểu tại buổi làm việc

      Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát cho biết, qua giám sát thực tế ở nhiều địa phương và sở ngành còn gặp khó khăn trong thực hiện cơ chế tự chủ, một số địa phương chưa có hoạt động tăng nguồn thu. Đồng chí Lê Thành Trí cũng đề nghị lãnh đạo sở ngành báo cáo thêm về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tại đơn vị trong thời gian qua và đề xuất tháo gỡ những khó khăn đang gặp phải.

      Đồng chí Lâm Văn Mẫn cho biết, qua buổi làm việc với UBND tỉnh đã làm rõ nhiều vấn đề của các ngành và những vấn đề thực tế ở địa phương đã giám sát. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh chỉ đạo ở cơ sở thực hiện tốt hơn cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Qua giám sát, đoàn cũng nhận thấy còn nhiều đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp huyện và cả cấp tỉnh còn muốn duy trì việc nhà nước đảm bảo 100%. Vấn đề này cần phải được tuyên truyền thông suốt nhận thức trong đội ngũ cán bộ ở các đơn vị. Ngoài ra, các sở ngành liên quan cần giúp một số đơn vị sự nghiệp công lập tháo gỡ khó khăn để mở rộng sản xuất kinh doanh theo mong muốn. Đồng chí Lâm Văn Mẫn đề nghị đơn vị liên quan cần hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc tổ chức bộ máy biên chế, đảm bảo tinh gọn hiệu quả, năng động và hiệu quả trong khai thác nguồn thu.

Thiện Hải

thông báo
liên kết web