GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ GIỚI THIỆU -> SƠ ĐỒ TỔ CHỨC -> PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3822118

Phòng Khoa giáo, Văn xã có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và phát triển ngành khối khoa giáo, văn xã; tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch ngành phụ trách.

Phòng Khoa giáo, Văn xã có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng hợp, tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển thuộc các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc và Khối Đoàn thể.

2. Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của các ngành thuộc khối Khoa giáo, văn xã; phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc khối khoa giáo, văn xã; tham gia ý kiến về chương trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành thuộc khối khoa giáo, văn xã.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của các ngành, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch  khối khoa giáo, văn xã và các báo cáo khác khi lãnh đạo yêu cầu.

6. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình đầu tư thuộc khối khoa giáo, văn xã.

thông báo

Editor de continguts Editor de continguts

Vés enrere
Dự thảo NQ lần 2.docx

Dự thảo NQ lần 2.docx (Versió 1.0)

Miniatura Penjat per sokhdt, 26/04/18 03:25
Mitjana (0 Vots)
La previsualització tardarà uns minuts.

Versió 1.0

Última modificació feta per sokhdt
26/04/18 03:25
Estat: Aprovat
Descàrrega (29k) DOC ODT PDF RTF SXW TXT Obtingues URL.
Historial de la versió
  Versió Data Mida  
1.0 fa 5 Mesos 29k

No s'ha trobat el contingut.

Editor de continguts Editor de continguts

Sóc Trăng đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 03 tháng cuối năm 2018

Theo Báo cáo số 236/BC-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội Quý III, 9 tháng đầu năm 2018 có đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu cho các sở ngành và UBND...

Sóc Trăng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ kênh Tư đến cống Bãi Giá, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

Với mục tiêu đầu tư nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trên địa bàn theo quy hoạch; nâng cấp hệ thống giao thông, tăng cường khả năng vận chuyển trao đổi hàng hóa, tạo điều kiện thuận...

Sóc Trăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 năm 2018 tăng 0,19%

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thì Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 9/2018 tăng 0,19% so với tháng trước, so với tháng 12 năm trước tăng 3,7%, so với cùng tháng năm trước...

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Với mục tiêu nâng cao hiểu biết của phụ nữ về chủ trương, chính sách, pháp luật, có liên quan đến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế....

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch phát triển ngành tôm tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025

Với mục tiêu phát triển ngành tôm Sóc Trăng là ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng bền vững, sản xuất sạch, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái;...

Tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 17 chương trình, dự án ODA đang triển khai thực hiện, trong đó có 04 dự án thuộc Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu & tăng trưởng xanh, 05 dự án chuyển...

Sóc Trăng quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy...
liên kết web