QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC

Vés enrere
Quyết định 44 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 1 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất của Dự án Đầu tư khu du lịch biển, sinh thái tại xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng ( Hồ Bể)
Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu và đầu tư Dự án Khu du lịch biển, sinh thái tại Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng trước ngày 02/02/2018, để đơn vị tổng hợp trình Hội đồng xét chọn dự án xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.
Tập tin đính kèm

thông báo

Editor de continguts Editor de continguts

Sóc Trăng khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Công văn số 2225/UBND-KSTT ngày 13/11/2018 chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một...

Sóc Trăng sẽ triển khai các dự án thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn

Vừa qua, ngày 13/11/2018, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản giao Sở Y tế căn cứ các quy định hiện hành để hoàn chỉnh các thủ tục đầu  sớm triển khai dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo và...

Sóc Trăng chỉ đạo triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018 – 2019

Vừa qua, ngày 09/11/2018, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan và địa phương triển khai thực hiện một số...

Sóc Trăng: Phê duyệt Dự án Trồng rừng phòng hộ bảo vệ đê sông, đê biển giai đoạn 2016 - 2020

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về phê duyệt Dự án Trồng rừng phòng hộ bảo vệ đê sông, đê biển giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Sóc...

Sóc Trăng chỉ đạo áp dụng các biện pháp kỹ thuật xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển

Vừa qua, ngày 09/11/2018, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý dự án 2 triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến việc...

Thông báo Danh sách doanh nghiệp có Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Sóc Trăng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan; Căn cứ Công văn số 336/CT-KK ngày 02/04/2018 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về phối hợp cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi...

Editor de continguts Editor de continguts

Sóc Trăng khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Công văn số 2225/UBND-KSTT ngày 13/11/2018 chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một...

Sóc Trăng sẽ triển khai các dự án thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn

Vừa qua, ngày 13/11/2018, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản giao Sở Y tế căn cứ các quy định hiện hành để hoàn chỉnh các thủ tục đầu  sớm triển khai dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo và...

Sóc Trăng chỉ đạo triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018 – 2019

Vừa qua, ngày 09/11/2018, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan và địa phương triển khai thực hiện một số...

Sóc Trăng: Phê duyệt Dự án Trồng rừng phòng hộ bảo vệ đê sông, đê biển giai đoạn 2016 - 2020

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về phê duyệt Dự án Trồng rừng phòng hộ bảo vệ đê sông, đê biển giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Sóc...

Sóc Trăng chỉ đạo áp dụng các biện pháp kỹ thuật xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển

Vừa qua, ngày 09/11/2018, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý dự án 2 triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến việc...

Thông báo Danh sách doanh nghiệp có Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Sóc Trăng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan; Căn cứ Công văn số 336/CT-KK ngày 02/04/2018 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về phối hợp cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi...
liên kết web