thông báo

Editor de continguts Editor de continguts

Sóc Trăng phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018. Theo đó, Chương...

Sóc Trăng triển khai thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Công văn số 431 /UBND-KT ngày 19/3/2018 về việc thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018 nhằm chủ động nguồn kinh phí để hỗ trợ khắc phục thiệt hại khi...

Tỉnh Đoàn Sóc Trăng ban hành Kế hoạch hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp năm 2018

Với mục tiêu nhằm cổ vũ, động viên, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn trong quá trình...

Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

Theo báo cáo số 56/BC-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và nhiệm vụ chủ yếu tháng 03 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đề ra phương hướng và nhiệm vụ...

Sóc Trăng ban hành mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 ban hành mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, Quyết định quy định...

Diễn biến thị trường tiền tệ, công tác huy động vốn và hoạt động tín dụng Quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Về lãi suất huy động và lãi suất cho vay: i) Đối với lãi suất bằng VNĐ: Tính đến ngày 28/02/2018, so với đầu năm 2017, lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn vẫn ổn...

Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 24/3/2018

  Công việc Thứ hai (19/3/2018) - 8h00: Giám đốc, PGĐ Dương Hoàng Sals họp nhóm Thường trực Tiểu ban nội dung phục vụ...

Khẩn trương giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp

STO - Đó là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp mặt đối thoại doanh nghiệp đầu năm 2018 được tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy vào chiều ngày 5-3 ác đồng chí: Huỳnh Văn Sum – Phó...

Nghiệm thu tài trợ máy đóng túi hút chân không và hệ thống tồn trữ lúa bằng silo cho doanh nghiệp

Vào chiều ngày 02/3/2018, lãnh đạo và các cán bộ có liên quan của Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng đã có chuyến đi thực tế tại DNTN Hồ Quang Trí và DTNT Châu Hưng để nghiệm thu...

Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Ottawa làm việc tại Sóc Trăng

Trong ngày 01/03/2018, ông Tom Bùi (Bùi Đinh Trung Hiếu) - Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Ottawa (Canada) và bà Nguyễn Hoài Châu - Cán bộ phát triển cao cấp của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam...

Bảo vệ kế hoạch kinh doanh và đề xuất vốn hạt giống

Qua cuộc thi "Tuyển chọn ý tưởng khởi nghiệp năm 2017" được thực hiện thông qua sự phối hợp giữa Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng và Tỉnh đoàn Sóc Trăng, 05 nhóm có ý tưởng khởi...

Sóc Trăng tạm ứng kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để chi lương và hoạt động năm 2018

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 561/QĐ-UBND về việc tạm ứng kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng để chi lương và hoạt động...

Sóc Trăng phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018

Với mục đích, yêu cầu nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận,...

Editor de continguts Editor de continguts

Sóc Trăng phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018. Theo đó, Chương...

Sóc Trăng triển khai thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Công văn số 431 /UBND-KT ngày 19/3/2018 về việc thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018 nhằm chủ động nguồn kinh phí để hỗ trợ khắc phục thiệt hại khi...

Tỉnh Đoàn Sóc Trăng ban hành Kế hoạch hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp năm 2018

Với mục tiêu nhằm cổ vũ, động viên, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn trong quá trình...

Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

Theo báo cáo số 56/BC-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và nhiệm vụ chủ yếu tháng 03 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đề ra phương hướng và nhiệm vụ...

Sóc Trăng ban hành mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 ban hành mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, Quyết định quy định...

Diễn biến thị trường tiền tệ, công tác huy động vốn và hoạt động tín dụng Quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Về lãi suất huy động và lãi suất cho vay: i) Đối với lãi suất bằng VNĐ: Tính đến ngày 28/02/2018, so với đầu năm 2017, lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn vẫn ổn...

Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 24/3/2018

  Công việc Thứ hai (19/3/2018) - 8h00: Giám đốc, PGĐ Dương Hoàng Sals họp nhóm Thường trực Tiểu ban nội dung phục vụ...

Khẩn trương giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp

STO - Đó là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp mặt đối thoại doanh nghiệp đầu năm 2018 được tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy vào chiều ngày 5-3 ác đồng chí: Huỳnh Văn Sum – Phó...

Nghiệm thu tài trợ máy đóng túi hút chân không và hệ thống tồn trữ lúa bằng silo cho doanh nghiệp

Vào chiều ngày 02/3/2018, lãnh đạo và các cán bộ có liên quan của Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng đã có chuyến đi thực tế tại DNTN Hồ Quang Trí và DTNT Châu Hưng để nghiệm thu...

Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Ottawa làm việc tại Sóc Trăng

Trong ngày 01/03/2018, ông Tom Bùi (Bùi Đinh Trung Hiếu) - Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Ottawa (Canada) và bà Nguyễn Hoài Châu - Cán bộ phát triển cao cấp của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam...

Bảo vệ kế hoạch kinh doanh và đề xuất vốn hạt giống

Qua cuộc thi "Tuyển chọn ý tưởng khởi nghiệp năm 2017" được thực hiện thông qua sự phối hợp giữa Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng và Tỉnh đoàn Sóc Trăng, 05 nhóm có ý tưởng khởi...

Sóc Trăng tạm ứng kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để chi lương và hoạt động năm 2018

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 561/QĐ-UBND về việc tạm ứng kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng để chi lương và hoạt động...

Sóc Trăng phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018

Với mục đích, yêu cầu nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận,...
liên kết web