TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Vés enrere
Sóc Trăng tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu
Với mục đích tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, thông quả quản lý chặt chẽ được lượng xăng dầu bán ra, để thực hiện chống thất thu thuế hiệu quả; đồng thời, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngăn ngừa và hạn chế việc mua bán xăng, dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, tạo môi trường kinh doanh xăng, dầu lành mạnh, bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh. Bên cạnh đó, cũng nhằm nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tuân thủ pháp luật về thuế, đặc biệt là chống hành vi tiêu cực trong việc mua, bán hóa đơn của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu đảm bảo bắt buộc khi bán xăng, dầu phải xuất hóa đơn cho người tiêu dùng theo quy định.

Ngày 14 tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND thực hiện dán tem, kẹp chì niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng các phương tiện đo xăng, dầu của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Nội dung công việc và thời gian thực hiện Kế hoạch như sau:

Một là, về công tác chuẩn bị, tập trung vào các nhiệm vụ như: Rà soát, thống kê chính xác số lượng cơ sở kinh doanh xăng, dầu và số lượng phương tiện đo xăng, dầu trên địa bàn toàn tỉnh; xác định số lượng tem, chì, dây đặt mua; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện; thành lập Đoàn công tác liên ngành sau khi Kế hoạch này được ban hành để thực hiện dán tem, kẹp chì niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng các phương tiện đo xăng, dầu của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh.

Hai là, về công tác tuyên truyền, phổ biến, tập trung vào các công việc như: Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết (đặc biệt là các cơ sở kinh doanh xăng, dầu) về mục đích và ý nghĩa của việc dán tem, kẹp chì niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng các phương tiện đo xăng, dầu; phổ biến đến từng cơ sở kinh doanh xăng, dầu về Kế hoạch triển khai dán tem, kẹp chì niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng các phương tiện đo xăng, dầu.

Ba là, triển khai thực hiện dán tem, kẹp chì niêm phong, tập trung vào các nhiệm vụ như:

i) Thành lập Đoàn công tác liên ngành.

ii) Họp Đoàn công tác liên ngành để thống nhất nội dung, phương thức triển khai thực hiện.

iii) Xác định đúng vị trí dán tem, kẹp chì niệm phong đồng hồ (công tơ) tổng đúng kỹ thuật.

iv) Lập biên bản về tình trạng hoạt động và ghi chỉ số đồng hồ (công tơ) tổng từng phương tiện đo xăng, dầu; chốt hóa đơn bán hàng đã sử dụng, chưa sử dụng, số hóa đơn cuối cùng đã viết tại thời điểm dán tem, kẹp chì niêm phong.

v) Thời gian thực hiện: Triển khai ngay sau khi Kế hoạch được ban hành và hoàn thành dán tem, kẹp chì niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh, chậm nhất ngày 30/6/2017.

Bốn là, công tác quản lý thuế sau khi dán tem kẹp chì, niêm phong, tập trung vào các nhiệm vụ như:

i) Định kỳ hàng tháng, quý hoặc đột xuất tổ chức ghi chỉ số trên đồng hồ xăng, dầu của từng phương tiện đo, xác định số lượng xăng, dầu bán ra để đối chiếu với hồ sơ khai thuế, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong việc kê khai và nộp thuế. Trường hợp phát hiện cơ sở kinh doanh xăng, dầu tự ý tháo dỡ tem niêm phong, kẹp chì hoặc làm rách, hỏng nhưng không báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý thuế trực tiếp thì thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thuế và các quy định của pháp luật về thuế.

ii) Thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời các cơ sở kinh doanh xăng, dầu mới thành lập đủ điều kiện kinh doanh để tiến hành dán tem, kẹp chì niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng, dầu; kiểm tra, giám sát các trường hợp ngưng hoạt động và nghỉ kinh doanh, đóng mã số thuế kịp thời các trường hợp bỏ kinh doanh.

iii) Định kỳ (hàng năm) khảo sát, điều tra thu thập số liệu, tổng hợp thông tin, vướng mắc của cơ sở kinh doanh xăng, dầu để có biện pháp quản lý thuế phù hợp yêu cầu thực tế./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web