TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Vés enrere
Một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội Quý II năm 2017, tỉnh Sóc Trăng
Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có chuyển biến tích cực. Các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác chuẩn bị, chủ động phòng chống tình hình khô hạn và xâm nhập mặn; diện tích lúa thực hiện mô hình cánh đồng lớn tăng so cùng kỳ, tổng đàn chăn nuôi tăng, tỷ lệ tôm nuôi thiệt hại giảm; giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng so với cùng kỳ; thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực; lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện và có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân được tích cực triển khai thực hiện; an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, tình hình kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay còn một số khó khăn, hạn chế như: Thời tiết thất thường, mưa trái mùa làm ngập úng 978 ha hành tím và thiệt hại 57% diện tích Artemia; tình hình tiêu thụ nông sản, sản phẩm chăn nuôi gặp khó khăn; xuất hiện 08 ổ dịch cúm gia cầm; giá một số sản phẩm chăn nuôi giảm; công tác thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới có biểu hiện chậm lại; tình hình sản xuất, kinh doanh nhìn chung vẫn còn khó khăn; xuất khẩu giảm. 
Trên cơ sở những kết quả đạt được tích cực và những hạn chế khó khăn trong Quý I/2017, tỉnh Sóc Trăng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2017 như sau:
Thứ nhất là, đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; giám sát chặt chẽ tình hình dịch cúm gia cầm, triệt để ngăn ngừa lây lan; khuyến cáo người nuôi thủy sản tuân thủ lịch mùa vụ 2017; thận trọng theo dõi, giám sát chặt chẽ vùng nuôi thủy sản có dịch bệnh để kịp thời xử lý, hạn chế thiệt hại; chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống hạn, mặn, đảm bảo cung cấp nước cho người dân sinh hoạt và sản xuất; tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả.
Thứ hai là, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư. Xây dựng kế hoạch hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Theo dõi thực hiện các nội dung theo cam kết giữa UBND tỉnh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại; nghiên cứu phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Tăng cường công tác quản lý thị trường, phóng chống gian lận thương mại; tích cực thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
Thứ ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành ngân sách nhà nước, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán. Đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách nhà nước; tạo điều kiện cho người dân thực hiện nghĩa vụ thuế được nhanh chóng, thuận lợi; xử lý nghiêm các trường hợp trốn và gian lận thuế. Tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước, đảm bảo chi đúng quy định; tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công. Giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh lãng phí, tiêu cực.
Thứ tư là, chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương triển khai, rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng thời gian quy định; đảm bảo đến 30/6/2017 tất cả các công trình, dự án thuộc kế hoạch năm 2017 đều phải giải ngân, phấn đấu đến hết tháng 6/2017 tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư đạt khoảng 40%. Ưu tiên giải ngân sớm các dự án đối ứng ODA, các dự án sử dụng vốn bổ sung mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tranh thủ thêm sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Khẩn trương thực hiện các thủ tục đấu thầu, tranh thủ rút ngắn thời gian chuẩn bị thủ tục thực hiện dự án. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng, tiến độ thực hiện công trình; sử dụng vốn tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả, tuyệt đối không thực hiện vượt tổng mức đầu tư được duyệt. Đồng thời, triển khai ngay các thủ tục đầu tư dự án dự kiến thực hiện năm 2018.
Thứ năm là, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thiết thực chào mừng Lễ 30/4 gắn với kỷ niệm 25 năm tái lập Tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội thể dục thể theo các cấp tỉnh Sóc Trăng lần thứ VIII (2017 – 2018). Khẩn trương rà soát, xây dựng cốt truyện của các điểm tham quan, khu di tích trên địa bàn tỉnh để giới tiệu đến khách du lịch.
Thứ sáu là, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục; có giải pháp khắc phục tình trạng học sinh không đạt chuẩn kiến thức; thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ II và tổng kết năm học 2016 - 2017; xây dựng và triển khai phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 theo quy định. Thực hiện tốt việc tuyên truyền về công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng dạy thêm, học thêm. Tiếp tục giáo dục nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn trước cổng trường; thực hiện các biện pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.  
Thứ bảy là, tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, củng cố hệ thống giám sát và cảnh báo các dịch bệnh nguy hiểm như cúm AH1N1, sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tiêm chủng đối với các bệnh có vắc xin như sởi, tả, viêm não, thương hàn, viêm gan siêu vi B. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách khám, chữa bệnh miễm phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, chính sách mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.
Thứ tám là, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách đối với người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; đẩy mạnh tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hợp đồng lao động cho người lao động.
Thứ chín là, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý triệt để khu vực xảy ra ô nhiễm môi trường; quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở dễ gây ô nhiễm. Đảm bảo nhanh chóng, hiểu quả thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.
Và thứ mười là, Quyết liệt thực hiện các giải pháp cải cách hành chính với trọng tâm là tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện./.
Hoàng Thọ
Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web