TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
UBND tỉnh Sóc Trăng ủy quyền cho UBND thành phố Sóc Trăng quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng tuyến đê bao ngăn mặn và đường phục vụ an ninh quốc phòng, ứng cứu tàu thuyền vùng biển huyện Trần Đề
Ngày 06 tháng 3 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND thành phố Sóc Trăng quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng tuyến đê bao ngăn mặn và đường phục vụ an ninh quốc phòng, ứng cứu tàu thuyền vùng biển huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Theo nội dung của Quyết định này thì UBND tỉnh Sóc Trăng ủy quyền cho UBND thành phố Sóc Trăng quyết định thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường 4 và phường 9, thành phố Sóc Trăng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng tuyến đê bao ngăn mặn và đường phục vụ an ninh quốc phòng, ứng cứu tàu thuyền vùng biển huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng giao cho UBND thành phố Sóc Trăng có trách nhiệm lập hồ sơ, thủ tục thu hồi đất để thực hiện dự án nêu trên theo đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền./.

Hoàng Thọ


Các tin liên quan Ngày đăng
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 13/07/2018
Sóc Trăng yêu cầu báo cáo hàng tuần về tiến độ thực hiện thủ tục kêu gọi đầu tư các dự án 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Xây dựng đường đal kênh Thanh Niên khóm 4, phường 5, thành phố Sóc Trăng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2018 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trùng tu chánh điện Chùa Pôthi Phdôt, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cống Cầu Sắt và trang bị 02 bộ phai sự cố cống Số 05 và Số 06 (thị xã Vĩnh Châu), tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Bồi trúc các đoạn thấp, trũng thuộc đê bao Tả, Hữu Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung) tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2018 tiếp tục tăng 0,75% 13/07/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc truy thu tiền thuê đất đối với 12 ha đất tại ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu 13/07/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc kiểm tra sửa chữa nhà vệ sinh công cộng tại các Trạm y tế, Trung tâm Y tế và các Bệnh viện 13/07/2018
Trang 1/20
thông báo
liên kết web