TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng về tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư
Ngày 28 tháng 02 năm 2018, Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ký ban hành Thông báo số 452-TB/VPTU Thông báo ý kiến của đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư.

Theo nội dung Thông báo này thì đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo có ý kiến như sau:

Thứ nhất, các tiểu ban phục vụ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và Lễ phát động khởi nghiệp khẩn trương triển khai thực hiện công tác chuẩn bị theo kế hoạch để tổ chức thành công Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ chủ trì; phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư, hoàn chỉnh các thủ tục, trao quyết định chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư, biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác đầu tư tại Hội nghị.

Thứ hai, Tiểu ban Nội dung khẩn trương chuẩn bị thư ngõ, tài liệu giới thiệu về tiềm năng của tỉnh; lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư và các chính sách ưu đãi đầu tư nhằm mời gọi được nhiều nhà đầu tư thực hiện dự án tại tỉnh; đăng ký làm việc với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương trong đầu tháng 3-2018 (bổ sung Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp).

Thứ ba, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kịch bản chi tiết và điều hành Chương trình Hội nghị (mời Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương tham luận tại Hội nghị); hoàn chỉnh video clip giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy.

Và thứ tư là, Tiểu ban Hậu cần – Khánh tiết tổng hợp danh sách khách mời tham dự Hội nghị; chuẩn bị công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần phục vụ Hội nghị bảo đảm chu đáo, chặt chẽ./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sóc Trăng 12/03/2018
Sóc Trăng triển khai thực hiện Công văn số 410/BNG-CNV về công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế 12/03/2018
Sóc Trăng triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công 12/03/2018
Sóc Trăng phê duyệt việc tiếp nhận dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dân tại khu vực ven biển Việt Nam” 12/03/2018
Sóc Trăng phê duyệt thiết kế - dự toán xây dựng công trình Đường trục phát triển hướng Đông của thành phố Sóc Trăng 12/03/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp Trần Đề 12/03/2018
Sóc Trăng chỉ đạo soạn văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018 12/03/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 12/03/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” 12/03/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hậu cần, khánh tiết Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và Lễ phát động khởi 12/03/2018
Trang 1/19
thông báo
liên kết web