TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng về tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư
Ngày 28 tháng 02 năm 2018, Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ký ban hành Thông báo số 452-TB/VPTU Thông báo ý kiến của đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư.

Theo nội dung Thông báo này thì đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo có ý kiến như sau:

Thứ nhất, các tiểu ban phục vụ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và Lễ phát động khởi nghiệp khẩn trương triển khai thực hiện công tác chuẩn bị theo kế hoạch để tổ chức thành công Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ chủ trì; phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư, hoàn chỉnh các thủ tục, trao quyết định chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư, biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác đầu tư tại Hội nghị.

Thứ hai, Tiểu ban Nội dung khẩn trương chuẩn bị thư ngõ, tài liệu giới thiệu về tiềm năng của tỉnh; lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư và các chính sách ưu đãi đầu tư nhằm mời gọi được nhiều nhà đầu tư thực hiện dự án tại tỉnh; đăng ký làm việc với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương trong đầu tháng 3-2018 (bổ sung Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp).

Thứ ba, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kịch bản chi tiết và điều hành Chương trình Hội nghị (mời Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương tham luận tại Hội nghị); hoàn chỉnh video clip giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy.

Và thứ tư là, Tiểu ban Hậu cần – Khánh tiết tổng hợp danh sách khách mời tham dự Hội nghị; chuẩn bị công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần phục vụ Hội nghị bảo đảm chu đáo, chặt chẽ./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Long Phú năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 21/06/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 21/06/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 21/06/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 21/06/2018
Sóc Trăng ban hành Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Sóc Trăng 21/06/2018
Kết quả giảm nghèo bền vững tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2017 21/06/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Thạnh Trị năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 19/06/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 19/06/2018
Sóc Trăng ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/06/2018
Tình hình thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trong quý II năm 2018 tỉnh Sóc Trăng 16/06/2018
Trang 1/20
thông báo
liên kết web