TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng triển khai thực hiện Công văn số 410/BNG-CNV về công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế
Ngày 28 tháng 02 năm 2018, Chánh văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 801/VP-NV về việc triển khai thực hiện Công văn số 410/BNG-CNV ngày 02/02/2018 của Bộ Ngoại giao.

Theo nội dung Công văn này thì Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiên nghiêm nội dung Công văn số 410/BNG-CNV ngày 02/02/2018 của Bộ Ngoại giao như sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương, đơn vị theo thẩm quyền phân cấp; chịu trách nhiệm trong quản lý việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của địa phương, đơn vị mình.

Thứ hai là, tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; giữa cơ quan quản lý Nhà nước của đơn vị tổ chức với các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; tuyên truyền hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy định của Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; thường xuyên theo dõi, giám sát để có hướng xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy trình, thủ tục trong công tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Và thứ ba là, Công an tỉnh phối hợp nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để các vụ việc phức tạp xảy ra, kịp thời thông báo, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và địa phương, đơn vị nơi tổ chức để kịp thời giải quyết, ngăn chặn các hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức nhưng không xin phép cơ quan chức năng./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công 12/03/2018
Sóc Trăng phê duyệt việc tiếp nhận dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dân tại khu vực ven biển Việt Nam” 12/03/2018
Sóc Trăng phê duyệt thiết kế - dự toán xây dựng công trình Đường trục phát triển hướng Đông của thành phố Sóc Trăng 12/03/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp Trần Đề 12/03/2018
Sóc Trăng chỉ đạo soạn văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018 12/03/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 12/03/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” 12/03/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hậu cần, khánh tiết Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và Lễ phát động khởi 12/03/2018
Sóc Trăng thành lập Ban Chỉ đạo nâng cấp đô thị thành phố Sóc Trăng đạt tiêu chí đô thị loại II 09/03/2018
Sóc Trăng phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh Trà Đuốc, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 06/03/2018
Trang 1/19
thông báo
liên kết web