TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng triển khai thực hiện Công văn số 410/BNG-CNV về công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế
Ngày 28 tháng 02 năm 2018, Chánh văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 801/VP-NV về việc triển khai thực hiện Công văn số 410/BNG-CNV ngày 02/02/2018 của Bộ Ngoại giao.

Theo nội dung Công văn này thì Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiên nghiêm nội dung Công văn số 410/BNG-CNV ngày 02/02/2018 của Bộ Ngoại giao như sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương, đơn vị theo thẩm quyền phân cấp; chịu trách nhiệm trong quản lý việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của địa phương, đơn vị mình.

Thứ hai là, tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; giữa cơ quan quản lý Nhà nước của đơn vị tổ chức với các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; tuyên truyền hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy định của Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; thường xuyên theo dõi, giám sát để có hướng xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy trình, thủ tục trong công tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Và thứ ba là, Công an tỉnh phối hợp nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để các vụ việc phức tạp xảy ra, kịp thời thông báo, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và địa phương, đơn vị nơi tổ chức để kịp thời giải quyết, ngăn chặn các hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức nhưng không xin phép cơ quan chức năng./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Thông báo về việc tuyển dụng vị trí việc làm lái xe cơ quan thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, năm 2018 18/09/2018
Sóc Trăng thành lập Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 2 12/09/2018
Sóc Trăng thành lập Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1 12/09/2018
Sóc Trăng đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018 12/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét rạch chợ Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú 12/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh KN9, huyện Mỹ Xuyên 12/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã Nông sản Mỹ Hương 1, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú 12/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã Nông nghiệp Tín Phát, xã Kế Thành, huyện Kế Sách 12/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã Nông nghiệp Phước An, xã Phú Tân, huyện Châu Thành 12/09/2018
Sóc Trăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 năm 2018 tăng 0,71% 12/09/2018
Trang 1/20
thông báo
liên kết web