TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng triển khai thực hiện Công văn số 410/BNG-CNV về công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế
Ngày 28 tháng 02 năm 2018, Chánh văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 801/VP-NV về việc triển khai thực hiện Công văn số 410/BNG-CNV ngày 02/02/2018 của Bộ Ngoại giao.

Theo nội dung Công văn này thì Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiên nghiêm nội dung Công văn số 410/BNG-CNV ngày 02/02/2018 của Bộ Ngoại giao như sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương, đơn vị theo thẩm quyền phân cấp; chịu trách nhiệm trong quản lý việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của địa phương, đơn vị mình.

Thứ hai là, tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; giữa cơ quan quản lý Nhà nước của đơn vị tổ chức với các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; tuyên truyền hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy định của Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; thường xuyên theo dõi, giám sát để có hướng xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy trình, thủ tục trong công tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Và thứ ba là, Công an tỉnh phối hợp nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để các vụ việc phức tạp xảy ra, kịp thời thông báo, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và địa phương, đơn vị nơi tổ chức để kịp thời giải quyết, ngăn chặn các hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức nhưng không xin phép cơ quan chức năng./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Long Phú năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 21/06/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 21/06/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 21/06/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 21/06/2018
Sóc Trăng ban hành Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Sóc Trăng 21/06/2018
Kết quả giảm nghèo bền vững tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2017 21/06/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Thạnh Trị năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 19/06/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 19/06/2018
Sóc Trăng ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/06/2018
Tình hình thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trong quý II năm 2018 tỉnh Sóc Trăng 16/06/2018
Trang 1/20
thông báo
liên kết web