TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng quyết định thu hồi 69.224,4 m2 đất đã giao cho Công ty Công trình Đô thị Sóc Trăng; cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng thuê và quản lý 64.668 m2 đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng và đường vào
Ngày 14 tháng 3 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 591/QĐ-UBND về việc thu hồi 69.224,4 m2 đất đã giao cho Công ty Công trình Đô thị Sóc Trăng (nay là Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng); cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng thuê và quản lý 64.668 m2 đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng và đường vào.

Theo nội dung của Quyết định này thì UBND tỉnh Sóc Trăng thu hồi 69.224,4 m2 đất đã giao cho Công ty Công trình Đô thị Sóc Trăng (nay là Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng) để xây dựng Nhà máy xử lý nước thải thị xã Sóc Trăng (nay là thành phố Sóc Trăng) tại Quyết định số 735/QĐHC-CTUBT ngày 30 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng thuê và quản lý 64.668 m2 đất (số đo đạc thực tế) thu hồi nêu trên tọa lạc tại khóm 5, phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng và đường vào; trong đó:

i) Cho thuê 64.109,9 m2 đất (đã trừ 3.528 m2 đất thuộc hành lang an toàn đường Cao Thắng), bao gồm 26.492,4 m2 đất thuộc thửa đất số 24, tờ bản đồ số 45 và 37.617,5 m2 đất thuộc thửa đất số 65, tờ bản đồ số 46 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng, với loại đất, thời hạn, hình thức thuê đất và giá đất, tiền thuê đất phải nộp như sau:

Một là, về loại đất: Đất bãi thải, xử lý chất thải (DRA).

Hai là, thời hạn sử dụng đất là 49 năm.

Ba là, hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

Bốn là, giá đất, tiền thuê đất phải nộp: Áp dụng theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố Sóc Trăng:

i) Triển khai Quyết định này đối với Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng; đồng thời, tiến hành bàn giao đất trên thực địa và ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng theo quy định.

ii) Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

iii) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Thứ hai, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm tổ chức việc thu tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng theo quy định./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng quyết định thu hồi 3.400 m2 đất đã giao cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Châu và cho Công ty TNHH MTV Hợp Doanh Phát thuê để xây dựng Trường mầm non 13/04/2018
Sóc Trăng quyết định giao 697,4 m2 đất cho Chùa Khánh Mỹ để quản lý, sử dụng 13/04/2018
Sóc Trăng quyết định giao 364,4 m2 đất cho Chùa Đức Thành để mở rộng khuôn viên chùa 13/04/2018
Sóc Trăng quyết định giao 22 m2 đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại dịch vụ Hồng Phát để thực hiện dự án Trung tâm thương mại Phường 1, thị xã Ngã Năm 13/04/2018
Sóc Trăng quyết định giao 4.043 m2 đất cho Trường Mẫu giáo Phú Hữu để xây dựng trường học 13/04/2018
Sóc Trăng quyết định cho Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Sóc Trăng thuê 1.808 m2 đất để xây dựng Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thạnh Trị 13/04/2018
Sóc Trăng quyết định cho Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Bánh pía Lạp xưởng Tân Huê Viên thuê 36.379,8 m2 đất trong Khu công nghiệp An Nghiệp để thực hiện dự án đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Tân Huê Viên 13/04/2018
Sóc Trăng quyết định cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinh Cơ thuê 50.417,5 m2 đất trong Khu công nghiệp An Nghiệp để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản Vinh Cơ Sóc Trăng 13/04/2018
Sóc Trăng quyết định cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng thuê 599,8 m2 đất để xây dựng Xí nghiệp quản lý công trình đô thị thị xã Vĩnh Châu 13/04/2018
Sóc Trăng quyết định cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng thuê 553 m2 đất để xây dựng trụ sở làm việc Xí nghiệp môi trường 13/04/2018
Trang 1/17
thông báo
liên kết web