TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng quyết định thu hồi 69.224,4 m2 đất đã giao cho Công ty Công trình Đô thị Sóc Trăng; cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng thuê và quản lý 64.668 m2 đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng và đường vào
Ngày 14 tháng 3 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 591/QĐ-UBND về việc thu hồi 69.224,4 m2 đất đã giao cho Công ty Công trình Đô thị Sóc Trăng (nay là Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng); cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng thuê và quản lý 64.668 m2 đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng và đường vào.

Theo nội dung của Quyết định này thì UBND tỉnh Sóc Trăng thu hồi 69.224,4 m2 đất đã giao cho Công ty Công trình Đô thị Sóc Trăng (nay là Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng) để xây dựng Nhà máy xử lý nước thải thị xã Sóc Trăng (nay là thành phố Sóc Trăng) tại Quyết định số 735/QĐHC-CTUBT ngày 30 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng thuê và quản lý 64.668 m2 đất (số đo đạc thực tế) thu hồi nêu trên tọa lạc tại khóm 5, phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng và đường vào; trong đó:

i) Cho thuê 64.109,9 m2 đất (đã trừ 3.528 m2 đất thuộc hành lang an toàn đường Cao Thắng), bao gồm 26.492,4 m2 đất thuộc thửa đất số 24, tờ bản đồ số 45 và 37.617,5 m2 đất thuộc thửa đất số 65, tờ bản đồ số 46 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng, với loại đất, thời hạn, hình thức thuê đất và giá đất, tiền thuê đất phải nộp như sau:

Một là, về loại đất: Đất bãi thải, xử lý chất thải (DRA).

Hai là, thời hạn sử dụng đất là 49 năm.

Ba là, hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

Bốn là, giá đất, tiền thuê đất phải nộp: Áp dụng theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố Sóc Trăng:

i) Triển khai Quyết định này đối với Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng; đồng thời, tiến hành bàn giao đất trên thực địa và ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng theo quy định.

ii) Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

iii) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Thứ hai, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm tổ chức việc thu tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng theo quy định./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 13/07/2018
Sóc Trăng yêu cầu báo cáo hàng tuần về tiến độ thực hiện thủ tục kêu gọi đầu tư các dự án 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Xây dựng đường đal kênh Thanh Niên khóm 4, phường 5, thành phố Sóc Trăng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2018 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trùng tu chánh điện Chùa Pôthi Phdôt, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cống Cầu Sắt và trang bị 02 bộ phai sự cố cống Số 05 và Số 06 (thị xã Vĩnh Châu), tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Bồi trúc các đoạn thấp, trũng thuộc đê bao Tả, Hữu Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung) tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2018 tiếp tục tăng 0,75% 13/07/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc truy thu tiền thuê đất đối với 12 ha đất tại ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu 13/07/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc kiểm tra sửa chữa nhà vệ sinh công cộng tại các Trạm y tế, Trung tâm Y tế và các Bệnh viện 13/07/2018
Trang 1/20
thông báo
liên kết web