TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng quyết định thu hồi 3.400 m2 đất đã giao cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Châu và cho Công ty TNHH MTV Hợp Doanh Phát thuê để xây dựng Trường mầm non
Ngày 22 tháng 02 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 457/QĐ-UBND về việc thu hồi 3.400 m2 đất đã giao cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Châu và cho Công ty TNHH MTV Hợp Doanh Phát thuê để xây dựng Trường mầm non.

Theo nội dung của Quyết định này thì UBND tỉnh Sóc Trăng thu hồi 3.400 m2 đất trong tổng diện tích 41,26 ha đất đã giao cho Công ty Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Châu để thực hiện dự án Khu dân cư Minh Châu tại Quyết định số 448/QĐ.HC.05 ngày 22 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Cho Công ty TNHH MTV Hợp Doanh Phát thuê 3.400 m2 đất thu hồi nêu trên thuộc thửa đất số 414, tờ bản đồ số 16, tọa lạc tại khóm 1, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng để xây dựng Trường mầm non, với loại đất, thời hạn, hình thức thuê đất và giá đất, tiền thuê đất phải nộp như sau:

Một là, về loại đất: Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (DGD).

Hai là, thời hạn sử dụng đất là 50 năm.

Ba là, hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Bốn là, giá đất, tiền thuê đất phải nộp: Áp dụng theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

i) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thu hồi đất đối với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Châu; đồng thời, tiến hành bàn giao đất trên thực địa và ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH MTV Hợp Doanh Phát.

ii) Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Hợp Doanh Phát sau khi đơn vị hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

iii) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Thứ hai, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc thu tiền thuê đất đối với Công ty TNHH MTV Hợp Doanh Phát theo quy định./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 13/07/2018
Sóc Trăng yêu cầu báo cáo hàng tuần về tiến độ thực hiện thủ tục kêu gọi đầu tư các dự án 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Xây dựng đường đal kênh Thanh Niên khóm 4, phường 5, thành phố Sóc Trăng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2018 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trùng tu chánh điện Chùa Pôthi Phdôt, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cống Cầu Sắt và trang bị 02 bộ phai sự cố cống Số 05 và Số 06 (thị xã Vĩnh Châu), tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Bồi trúc các đoạn thấp, trũng thuộc đê bao Tả, Hữu Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung) tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2018 tiếp tục tăng 0,75% 13/07/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc truy thu tiền thuê đất đối với 12 ha đất tại ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu 13/07/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc kiểm tra sửa chữa nhà vệ sinh công cộng tại các Trạm y tế, Trung tâm Y tế và các Bệnh viện 13/07/2018
Trang 1/20
thông báo
liên kết web