TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng quyết định thu hồi 12 ha đất đã cho Doanh nghiệp tư nhân Nuôi trồng thủy sản Mỹ Thanh thuê
Ngày 04 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1578/QĐ-UBND về việc thu hồi 12 ha đất đã cho Doanh nghiệp tư nhân Nuôi trồng thủy sản Mỹ Thanh thuê.

Theo nội dung của Quyết định này thì UBND tỉnh Sóc Trăng thu hồi 12 ha đất thuộc thửa đất số 15, tờ bản đồ số 04, tọa lạc tại ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu (nay là thị xã Vĩnh Châu), tỉnh Sóc Trăng đã cho Doanh nghiệp tư nhân Nuôi trồng thủy sản Mỹ Thanh thuê để thực hiện Dự án nuôi trồng thủy sản kết hợp quản lý, bảo vệ rừng tại Quyết định số 80/QĐ.HC.05 ngày 24 tháng 01 năm 2005 của UBND tỉnh Sóc Trăng).

Lý do: Doanh nghiệp tư nhân Nuôi trồng thủy sản Mỹ Thanh bị giải thể (thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng giao cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với UBND thị xã Vĩnh Châu và các đơn vị có liên quan triển khai Quyết định này cho ông Mai Minh Xuân (người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp tư nhân Nuôi trồng thủy sản Mỹ Thanh trước khi giải thể); trường hợp, ông Mai Minh Xuân không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; đồng thời, tổ chức thu hồi đất trên thực địa, chỉnh lý hồ sơ địa chính và bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng theo quy định hiện hành.

Thứ hai, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm quản lý chặt chẽ diện tích đất thu hồi nêu trên theo quy định./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web