TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng quyết định giao 697,4 m2 đất cho Chùa Khánh Mỹ để quản lý, sử dụng
Ngày 05 tháng 3 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc giao 697,4 m2 đất cho Chùa Khánh Mỹ để quản lý, sử dụng.

Theo nội dung của Quyết định này thì UBND tỉnh Sóc Trăng giao 697,4 m2 đất thuộc thửa đất số 51, tờ bản đồ số 06, tọa lạc tại ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cho Chùa Khánh Mỹ để quản lý, sử dụng với loại đất, thời hạn và hình thức giao đất; cụ thể như sau:

Một là, về loại đất: Đất cơ sở tôn giáo (TON).

Hai là, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Ba là, hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Kế Sách và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chùa Khánh Mỹ theo quy định hiện hành.

Chùa Khánh Mỹ có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng theo quy định hiện hành./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 13/07/2018
Sóc Trăng yêu cầu báo cáo hàng tuần về tiến độ thực hiện thủ tục kêu gọi đầu tư các dự án 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Xây dựng đường đal kênh Thanh Niên khóm 4, phường 5, thành phố Sóc Trăng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2018 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trùng tu chánh điện Chùa Pôthi Phdôt, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cống Cầu Sắt và trang bị 02 bộ phai sự cố cống Số 05 và Số 06 (thị xã Vĩnh Châu), tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Bồi trúc các đoạn thấp, trũng thuộc đê bao Tả, Hữu Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung) tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2018 tiếp tục tăng 0,75% 13/07/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc truy thu tiền thuê đất đối với 12 ha đất tại ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu 13/07/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc kiểm tra sửa chữa nhà vệ sinh công cộng tại các Trạm y tế, Trung tâm Y tế và các Bệnh viện 13/07/2018
Trang 1/20
thông báo
liên kết web