TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng phê duyệt việc tiếp nhận dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dân tại khu vực ven biển Việt Nam”
Với mục tiêu tăng cường khả năng thích ứng của cộng đồng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại vùng dự án thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 01 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND về việc phê duyệt việc tiếp nhận dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dân tại khu vực ven biển Việt Nam” do Quỹ Australia vì nhân dân Châu Á và Thái Bình Dương tài trợ. Tổng mức vốn viện trợ là 60.000 AUD, tương đương 1,072 tỷ đồng.

Theo nội dung của Quyết định này thì cơ quan chủ là UBND tỉnh Sóc Trăng; chủ khoản viện trợ là UBND thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Địa điểm thực hiện dự án tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc dự án: Ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2019.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho chủ khoản viện trọ như sau:

Một là, phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định hiện hành.

Hai là, thực hiện các lưu ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 232/SKHĐT-KT ngày 08/02/2018./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Thông báo về việc tuyển dụng vị trí việc làm lái xe cơ quan thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, năm 2018 18/09/2018
Sóc Trăng thành lập Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 2 12/09/2018
Sóc Trăng thành lập Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1 12/09/2018
Sóc Trăng đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018 12/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét rạch chợ Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú 12/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh KN9, huyện Mỹ Xuyên 12/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã Nông sản Mỹ Hương 1, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú 12/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã Nông nghiệp Tín Phát, xã Kế Thành, huyện Kế Sách 12/09/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã Nông nghiệp Phước An, xã Phú Tân, huyện Châu Thành 12/09/2018
Sóc Trăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 năm 2018 tăng 0,71% 12/09/2018
Trang 1/20
thông báo
liên kết web