TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng phê duyệt việc tiếp nhận dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dân tại khu vực ven biển Việt Nam”
Với mục tiêu tăng cường khả năng thích ứng của cộng đồng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại vùng dự án thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 01 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND về việc phê duyệt việc tiếp nhận dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dân tại khu vực ven biển Việt Nam” do Quỹ Australia vì nhân dân Châu Á và Thái Bình Dương tài trợ. Tổng mức vốn viện trợ là 60.000 AUD, tương đương 1,072 tỷ đồng.

Theo nội dung của Quyết định này thì cơ quan chủ là UBND tỉnh Sóc Trăng; chủ khoản viện trợ là UBND thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Địa điểm thực hiện dự án tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc dự án: Ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2019.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho chủ khoản viện trọ như sau:

Một là, phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định hiện hành.

Hai là, thực hiện các lưu ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 232/SKHĐT-KT ngày 08/02/2018./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt thiết kế - dự toán xây dựng công trình Đường trục phát triển hướng Đông của thành phố Sóc Trăng 12/03/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp Trần Đề 12/03/2018
Sóc Trăng chỉ đạo soạn văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018 12/03/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 12/03/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” 12/03/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hậu cần, khánh tiết Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và Lễ phát động khởi 12/03/2018
Sóc Trăng thành lập Ban Chỉ đạo nâng cấp đô thị thành phố Sóc Trăng đạt tiêu chí đô thị loại II 09/03/2018
Sóc Trăng phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh Trà Đuốc, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 06/03/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2018 06/03/2018
Những nét nổi bật phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng tháng 02 và 02 tháng năm 2018 06/03/2018
Trang 1/19
thông báo
liên kết web