TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng phê duyệt việc tiếp nhận dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dân tại khu vực ven biển Việt Nam”
Với mục tiêu tăng cường khả năng thích ứng của cộng đồng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại vùng dự án thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 01 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND về việc phê duyệt việc tiếp nhận dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dân tại khu vực ven biển Việt Nam” do Quỹ Australia vì nhân dân Châu Á và Thái Bình Dương tài trợ. Tổng mức vốn viện trợ là 60.000 AUD, tương đương 1,072 tỷ đồng.

Theo nội dung của Quyết định này thì cơ quan chủ là UBND tỉnh Sóc Trăng; chủ khoản viện trợ là UBND thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Địa điểm thực hiện dự án tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc dự án: Ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2019.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho chủ khoản viện trọ như sau:

Một là, phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định hiện hành.

Hai là, thực hiện các lưu ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 232/SKHĐT-KT ngày 08/02/2018./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Long Phú năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 21/06/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 21/06/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 21/06/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 21/06/2018
Sóc Trăng ban hành Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Sóc Trăng 21/06/2018
Kết quả giảm nghèo bền vững tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2017 21/06/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Thạnh Trị năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 19/06/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 19/06/2018
Sóc Trăng ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/06/2018
Tình hình thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trong quý II năm 2018 tỉnh Sóc Trăng 16/06/2018
Trang 1/20
thông báo
liên kết web