TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng phê duyệt nhiệm vụ “Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Sóc Trăng”
Với mục tiêu bảo vệ, khai thác, sử dụng hiệu quả và hợp lý, phát triển bền vững tài nguyên nước trên cơ sở quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên nước nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước trong các cơ quan quản lý Nhà nước, cộng đồng dân cư, các đơn vị sản xuất, kinh doanh; chủ động phòng, chống, hạn chế đến mức thấp nhất tác hại do nước gây ra, đảm bảo việc phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Ngày 28 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ “Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2035”. Dự toán kinh phí là 2.328.907.140 đồng; thời gian lập quy hoạch từ năm 2013 – 2017.

Nội dung Quy hoạch đề ra mục tiêu cụ thể như sau:

Thứ nhất là, đánh giá được hiện trạng và dự báo xu thế biến động tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai là, xử lý các nguồn gây ô nhiễm liên quan đến môi trường nước. Khôi phục chất lượng nước tại các sông, kênh, rạch, vùng bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước nghiêm trọng.

Thứ ba là, bảo vệ tính toàn vẹn của tài nguyên nước và sử dụng có hiệu quả các địa điểm lấy nước; đảm bảo chất lượng nước phục vụ các mục đích: Sinh hoạt, tưới tiêu, chăn nuôi, công nghiệp,…

Thứ tư là, kiểm soát được tình hình ô nhiễm nguồn nước. Hạn chế việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản làm ô nhiễm nguồn nước và suy giảm đa dạng sinh học.

Thứ năm là, đảm bảo dòng chảy môi trường, duy trì hệ sinh thái thủy sinh theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trọng điểm là các sông, rạch nội đồng quan trọng và sông Mỹ Thanh.

Thứ sáu là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước đến các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, người dân trên địa bàn tỉnh trong việc quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn nước.

Thứ bảy là, sử dụng 100% nguồn nước mặt cho nhu cầu nuôi trồng thủy sản mặn, lợ.

Thứ tám là, sử dựng nước mưa và nước mặt đáp ứng 50% nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ, chăn nuôi trong mùa mưa đến năm 2025; đáp ứng 100% nhu cầu nước mặt phục vụ sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ, chăn nuôi trong mùa mưa đến năm 2035.

Thứ chín là, sử dụng 100% nước dưới đất phục vụ sinh hoạt, công nhiệp, dịch vụ, chăn nuôi trong mùa kiệt.

Và thứ mười là, về nhu cầu sử dụng nước mưa trong sinh hoạt của hộ dân cư riêng lẻ: Đến  năm 2025, đáp ứng 50% nhu cầu trong mùa mưa; đến năm 2035, đáp ứng 90% nhu cầu trong mùa mưa và 30% nhu cầu trong mùa khô./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Lan xin chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại Tuấn Lan 15/03/2018
Sóc Trăng tạm ứng kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để chi lương và hoạt động năm 2018 15/03/2018
Sóc Trăng phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 15/03/2018
Sóc Trăng phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư khu công nghiệp Trần Đề 15/03/2018
Sóc Trăng cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe ô tô Hưng Thịnh 15/03/2018
Sóc Trăng chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 15/03/2018
Sóc Trăng có ý kiến đối với việc khảo sát, thực hiện các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 15/03/2018
Sóc Trăng có ý kiến đối với việc giải phóng mặt bằng và đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thương mại, phường 3, thành phố Sóc Trăng 15/03/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số” 15/03/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch đào tạo nghề năm 2018 15/03/2018
Trang 1/20
thông báo
liên kết web