TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng phê duyệt nhiệm vụ “Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Sóc Trăng”
Với mục tiêu bảo vệ, khai thác, sử dụng hiệu quả và hợp lý, phát triển bền vững tài nguyên nước trên cơ sở quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên nước nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước trong các cơ quan quản lý Nhà nước, cộng đồng dân cư, các đơn vị sản xuất, kinh doanh; chủ động phòng, chống, hạn chế đến mức thấp nhất tác hại do nước gây ra, đảm bảo việc phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Ngày 28 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ “Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2035”. Dự toán kinh phí là 2.328.907.140 đồng; thời gian lập quy hoạch từ năm 2013 – 2017.

Nội dung Quy hoạch đề ra mục tiêu cụ thể như sau:

Thứ nhất là, đánh giá được hiện trạng và dự báo xu thế biến động tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai là, xử lý các nguồn gây ô nhiễm liên quan đến môi trường nước. Khôi phục chất lượng nước tại các sông, kênh, rạch, vùng bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước nghiêm trọng.

Thứ ba là, bảo vệ tính toàn vẹn của tài nguyên nước và sử dụng có hiệu quả các địa điểm lấy nước; đảm bảo chất lượng nước phục vụ các mục đích: Sinh hoạt, tưới tiêu, chăn nuôi, công nghiệp,…

Thứ tư là, kiểm soát được tình hình ô nhiễm nguồn nước. Hạn chế việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản làm ô nhiễm nguồn nước và suy giảm đa dạng sinh học.

Thứ năm là, đảm bảo dòng chảy môi trường, duy trì hệ sinh thái thủy sinh theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trọng điểm là các sông, rạch nội đồng quan trọng và sông Mỹ Thanh.

Thứ sáu là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước đến các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, người dân trên địa bàn tỉnh trong việc quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn nước.

Thứ bảy là, sử dụng 100% nguồn nước mặt cho nhu cầu nuôi trồng thủy sản mặn, lợ.

Thứ tám là, sử dựng nước mưa và nước mặt đáp ứng 50% nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ, chăn nuôi trong mùa mưa đến năm 2025; đáp ứng 100% nhu cầu nước mặt phục vụ sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ, chăn nuôi trong mùa mưa đến năm 2035.

Thứ chín là, sử dụng 100% nước dưới đất phục vụ sinh hoạt, công nhiệp, dịch vụ, chăn nuôi trong mùa kiệt.

Và thứ mười là, về nhu cầu sử dụng nước mưa trong sinh hoạt của hộ dân cư riêng lẻ: Đến  năm 2025, đáp ứng 50% nhu cầu trong mùa mưa; đến năm 2035, đáp ứng 90% nhu cầu trong mùa mưa và 30% nhu cầu trong mùa khô./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 13/07/2018
Sóc Trăng yêu cầu báo cáo hàng tuần về tiến độ thực hiện thủ tục kêu gọi đầu tư các dự án 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Xây dựng đường đal kênh Thanh Niên khóm 4, phường 5, thành phố Sóc Trăng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2018 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trùng tu chánh điện Chùa Pôthi Phdôt, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cống Cầu Sắt và trang bị 02 bộ phai sự cố cống Số 05 và Số 06 (thị xã Vĩnh Châu), tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Bồi trúc các đoạn thấp, trũng thuộc đê bao Tả, Hữu Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung) tỉnh Sóc Trăng 13/07/2018
Sóc Trăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2018 tiếp tục tăng 0,75% 13/07/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc truy thu tiền thuê đất đối với 12 ha đất tại ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu 13/07/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc kiểm tra sửa chữa nhà vệ sinh công cộng tại các Trạm y tế, Trung tâm Y tế và các Bệnh viện 13/07/2018
Trang 1/20
thông báo
liên kết web