TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng phê duyệt nhiệm vụ “Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Sóc Trăng”
Với mục tiêu bảo vệ, khai thác, sử dụng hiệu quả và hợp lý, phát triển bền vững tài nguyên nước trên cơ sở quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên nước nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước trong các cơ quan quản lý Nhà nước, cộng đồng dân cư, các đơn vị sản xuất, kinh doanh; chủ động phòng, chống, hạn chế đến mức thấp nhất tác hại do nước gây ra, đảm bảo việc phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Ngày 28 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ “Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2035”. Dự toán kinh phí là 2.328.907.140 đồng; thời gian lập quy hoạch từ năm 2013 – 2017.

Nội dung Quy hoạch đề ra mục tiêu cụ thể như sau:

Thứ nhất là, đánh giá được hiện trạng và dự báo xu thế biến động tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai là, xử lý các nguồn gây ô nhiễm liên quan đến môi trường nước. Khôi phục chất lượng nước tại các sông, kênh, rạch, vùng bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước nghiêm trọng.

Thứ ba là, bảo vệ tính toàn vẹn của tài nguyên nước và sử dụng có hiệu quả các địa điểm lấy nước; đảm bảo chất lượng nước phục vụ các mục đích: Sinh hoạt, tưới tiêu, chăn nuôi, công nghiệp,…

Thứ tư là, kiểm soát được tình hình ô nhiễm nguồn nước. Hạn chế việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản làm ô nhiễm nguồn nước và suy giảm đa dạng sinh học.

Thứ năm là, đảm bảo dòng chảy môi trường, duy trì hệ sinh thái thủy sinh theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trọng điểm là các sông, rạch nội đồng quan trọng và sông Mỹ Thanh.

Thứ sáu là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước đến các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, người dân trên địa bàn tỉnh trong việc quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn nước.

Thứ bảy là, sử dụng 100% nguồn nước mặt cho nhu cầu nuôi trồng thủy sản mặn, lợ.

Thứ tám là, sử dựng nước mưa và nước mặt đáp ứng 50% nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ, chăn nuôi trong mùa mưa đến năm 2025; đáp ứng 100% nhu cầu nước mặt phục vụ sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ, chăn nuôi trong mùa mưa đến năm 2035.

Thứ chín là, sử dụng 100% nước dưới đất phục vụ sinh hoạt, công nhiệp, dịch vụ, chăn nuôi trong mùa kiệt.

Và thứ mười là, về nhu cầu sử dụng nước mưa trong sinh hoạt của hộ dân cư riêng lẻ: Đến  năm 2025, đáp ứng 50% nhu cầu trong mùa mưa; đến năm 2035, đáp ứng 90% nhu cầu trong mùa mưa và 30% nhu cầu trong mùa khô./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, tỉnh Sóc Trăng 12/10/2017
Sóc Trăng phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư thương mại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 12/10/2017
Sóc Trăng chỉ đạo công tác công chứng, chứng thực và đăng ký giao dịch bảo đảm 12/10/2017
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 12/10/2017
Sóc Trăng triển khai quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 09/10/2017
Sóc Trăng tiếp tục thực hiện các công việc về đồng hành cùng doanh nghiệp 09/10/2017
Sóc Trăng phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đối với khu Nhà lồng chợ, thị xã Ngã Năm 09/10/2017
Sóc Trăng khẩn trương triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 09/10/2017
Sóc Trăng ban hành Thông báo về việc tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh 09/10/2017
Sóc Trăng ban hành quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tải sản cố định vô hình; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt 09/10/2017
Trang 1/6