TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, tỉnh Sóc Trăng
Ngày 21 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 2409/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án chỉnh trang đô thị (công trình bãi đỗ xe trung tâm thành phố Sóc Trăng), tỉnh Sóc Trăng.

Theo nội dung của Quyết định này thì UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án chỉnh trang đô thị (công trình bãi đỗ xe trung tâm thành phố Sóc Trăng), tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

Thứ nhất, thông tin về khu đất thu hồi:

i) Vị trí đất: Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ giáp đường Hai Bà Trưng đến đường Nguyễn Du, cùng phía với bãi giữ xe hiện hữu), phường 3, thành phố Sóc trăng, tỉnh Sóc Trăng.

ii) Diện tích đất dự kiến thu hồi: 162,5 m2.

iii) Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

iv) Số hộ bị ảnh hưởng: 02 hộ.

Thứ hai, hệ số và giá cụ thể: Hệ số là 2,255, tương ứng với giá đất cụ thể là 45.100.000 đồng/m2 (áp dụng trong phạm vi thâm hậu 30 mét, tính từ mép lộ giới).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng giao trách nhiệm cho UBND thành phố căn cứ hệ số và giá đất cụ thể được phê duyệt thực hiện các bước tiếp theo để triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư thương mại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 12/10/2017
Sóc Trăng chỉ đạo công tác công chứng, chứng thực và đăng ký giao dịch bảo đảm 12/10/2017
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 12/10/2017
Sóc Trăng triển khai quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 09/10/2017
Sóc Trăng tiếp tục thực hiện các công việc về đồng hành cùng doanh nghiệp 09/10/2017
Sóc Trăng phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đối với khu Nhà lồng chợ, thị xã Ngã Năm 09/10/2017
Sóc Trăng khẩn trương triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 09/10/2017
Sóc Trăng ban hành Thông báo về việc tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh 09/10/2017
Sóc Trăng ban hành quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tải sản cố định vô hình; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt 09/10/2017
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 09/10/2017
Trang 1/6