TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư thương mại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
Ngày 27 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 2466/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư thương mại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về vị trí, địa điểm thực hiện dự án: Tại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Thứ hai, về quy mô dự án: 30.259 m2, trong đó:

i) Diện tích đất ở đô thị giao cho nhà đầu tư: 11.114 m2.

ii) Diện tích đất nhà đầu tư phải san lấp mặt bằng, đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt để giao cho Nhà nước quản lý: 19.145 m2, gồm: 2.210 m2 đất ở tái định cư, 247 m2 đất quy hoạch trụ sở cơ quan Nhà nước, 12.700 m2 đất giao thông, 3.988 m2 đất xây dựng công trình công cộng khác.

Thứ ba, về giá đất

i) Giá đất cụ thể: 2.201.000 đồng/m2.

ii) Giá khởi điểm lựa chọn nhà đầu tư (đối với 11.114 m2) đất ở đô thị giao cho nhà đầu tư): 24.461.914.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi mốt triệu, chín trăm mười bốn nghìn đồng chẵn).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng giao trách nhiệm cho UBND huyện Kế Sách căn cứ giá đất được phê duyệt phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ và quy định hiện hành của Nhà nước./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng thống nhất danh sách phụ tải ưu tiên cung cấp điện năm 2018 đối với các đơn vị, khu vực sử dụng điện trên địa bàn tỉnh 19/01/2018
Sóc Trăng tiếp tục thực hiện Kết luận số 03-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị 19/01/2018
Sóc Trăng quy định việc đầu tư xây dựng và khai thác bãi đỗ xe 19/01/2018
Sóc Trăng phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng Nhà máy điện gió Công Lý tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 1 19/01/2018
Sóc Trăng giao kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2017 – 2020 và kế hoạch năm 2018 từ nguồn thu vượt dự toán ngân sách tỉnh 19/01/2018
Sóc Trăng Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Văn hóa Hồ nước Ngọt, thành phố Sóc Trăng 19/01/2018
Sóc Trăng cho phép Chùa Anh Te Kô Sây gia hạn sử dụng đất 19/01/2018
Sóc Trăng phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hành chính huyện Mỹ Xuyên, tỷ lệ 1/500 17/01/2018
Sóc Trăng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo và nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Cù Lao Dung 17/01/2018
Sóc Trăng đẩy nhanh tiến độ giải ngân số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư năm 2017 17/01/2018
Trang 1/20