TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư thương mại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
Ngày 27 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 2466/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư thương mại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về vị trí, địa điểm thực hiện dự án: Tại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Thứ hai, về quy mô dự án: 30.259 m2, trong đó:

i) Diện tích đất ở đô thị giao cho nhà đầu tư: 11.114 m2.

ii) Diện tích đất nhà đầu tư phải san lấp mặt bằng, đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt để giao cho Nhà nước quản lý: 19.145 m2, gồm: 2.210 m2 đất ở tái định cư, 247 m2 đất quy hoạch trụ sở cơ quan Nhà nước, 12.700 m2 đất giao thông, 3.988 m2 đất xây dựng công trình công cộng khác.

Thứ ba, về giá đất

i) Giá đất cụ thể: 2.201.000 đồng/m2.

ii) Giá khởi điểm lựa chọn nhà đầu tư (đối với 11.114 m2) đất ở đô thị giao cho nhà đầu tư): 24.461.914.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi mốt triệu, chín trăm mười bốn nghìn đồng chẵn).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng giao trách nhiệm cho UBND huyện Kế Sách căn cứ giá đất được phê duyệt phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ và quy định hiện hành của Nhà nước./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng chỉ đạo công tác công chứng, chứng thực và đăng ký giao dịch bảo đảm 12/10/2017
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 12/10/2017
Sóc Trăng triển khai quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 09/10/2017
Sóc Trăng tiếp tục thực hiện các công việc về đồng hành cùng doanh nghiệp 09/10/2017
Sóc Trăng phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đối với khu Nhà lồng chợ, thị xã Ngã Năm 09/10/2017
Sóc Trăng khẩn trương triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 09/10/2017
Sóc Trăng ban hành Thông báo về việc tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh 09/10/2017
Sóc Trăng ban hành quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tải sản cố định vô hình; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt 09/10/2017
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 09/10/2017
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối giao thương Sóc Trăng – VACOD 2017 09/10/2017
Trang 1/18