TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư thương mại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
Ngày 27 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 2466/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư thương mại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về vị trí, địa điểm thực hiện dự án: Tại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Thứ hai, về quy mô dự án: 30.259 m2, trong đó:

i) Diện tích đất ở đô thị giao cho nhà đầu tư: 11.114 m2.

ii) Diện tích đất nhà đầu tư phải san lấp mặt bằng, đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt để giao cho Nhà nước quản lý: 19.145 m2, gồm: 2.210 m2 đất ở tái định cư, 247 m2 đất quy hoạch trụ sở cơ quan Nhà nước, 12.700 m2 đất giao thông, 3.988 m2 đất xây dựng công trình công cộng khác.

Thứ ba, về giá đất

i) Giá đất cụ thể: 2.201.000 đồng/m2.

ii) Giá khởi điểm lựa chọn nhà đầu tư (đối với 11.114 m2) đất ở đô thị giao cho nhà đầu tư): 24.461.914.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi mốt triệu, chín trăm mười bốn nghìn đồng chẵn).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng giao trách nhiệm cho UBND huyện Kế Sách căn cứ giá đất được phê duyệt phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ và quy định hiện hành của Nhà nước./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng, chỉ số giá tiêu dùng tháng 03 năm 2018 giảm 0,03% 18/04/2018
Sóc Trăng rà soát công tác quy hoạch trên địa bàn 18/04/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét rạch Tổng Cáng – Bưng Buối – Bưng Triết (huyện Trần Đề) 18/04/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc xem xét chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện gió số 3 18/04/2018
Sóc Trăng có ý kiến về việc không thực hiện thêm các ấn phẩm chuyên đề tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 18/04/2018
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch công tác Phòng không nhân dân và hoạt động của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân năm 2018 18/04/2018
Kết quả khảo sát tình hình sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 18/04/2018
Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Thành Trí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng về các dự án đầu tư tại Khu du lịch Hồ Bể 17/04/2018
Sóc Trăng chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 17/04/2018
Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí tài trợ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 17/04/2018
Trang 1/20
thông báo
liên kết web