TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư thương mại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
Ngày 27 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 2466/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư thương mại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về vị trí, địa điểm thực hiện dự án: Tại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Thứ hai, về quy mô dự án: 30.259 m2, trong đó:

i) Diện tích đất ở đô thị giao cho nhà đầu tư: 11.114 m2.

ii) Diện tích đất nhà đầu tư phải san lấp mặt bằng, đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt để giao cho Nhà nước quản lý: 19.145 m2, gồm: 2.210 m2 đất ở tái định cư, 247 m2 đất quy hoạch trụ sở cơ quan Nhà nước, 12.700 m2 đất giao thông, 3.988 m2 đất xây dựng công trình công cộng khác.

Thứ ba, về giá đất

i) Giá đất cụ thể: 2.201.000 đồng/m2.

ii) Giá khởi điểm lựa chọn nhà đầu tư (đối với 11.114 m2) đất ở đô thị giao cho nhà đầu tư): 24.461.914.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi mốt triệu, chín trăm mười bốn nghìn đồng chẵn).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng giao trách nhiệm cho UBND huyện Kế Sách căn cứ giá đất được phê duyệt phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ và quy định hiện hành của Nhà nước./.

Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà trợ nước ngoài Quý II và 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 11/08/2018
Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sóc Trăng 11/08/2018
Tình hình hoạt động và vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 11/08/2018
Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tại cuộc họp bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm 2018 11/08/2018
Sóc Trăng triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng vào tháng 6/2018 11/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Đầu tư hệ thống quan trắc môi trường tự động phục vụ nuôi trồng thủy sản kết hợp bảo vệ môi trường giai đoạn 2017 - 2018 11/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách 11/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án trên địa bàn huyện Mỹ Tú năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 11/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng hố xí hợp vệ sinh cho cộng đồng huyện Cù Lao Dung, Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 11/08/2018
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cống Đá, Đường Trâu, Bảy Tươi, Bảy Trề, Chiến Lũy, Kênh Mới, Út Sáng (thị xã Ngã Năm), tỉnh Sóc Trăng 11/08/2018
Trang 1/20
thông báo
liên kết web